Munka Osztály

Osztályelnök: Baumann József

 Több hónapja nem jártam a Darázs-kútnál forrást ellenőrizni. Már akkor szükség lett volna az ösvény tisztítására, de nem volt rá időm. Sajnos benőtte az erdő a forráshoz vezető kis ösvényt. Most hoztam magammal metszőollót és egy nagyobb favágó ollót, hogy a benőtt hársakat kicsípjem vele. Alig haladtam néhány métert a zöld kör jelzésen, amikor elakadtam az úton heverő karvastagságú levágott ágas husángokon. Egy vastag bükköt vágtak ki az út mentén és az úton hagyták a nyesedékeket. A fű és a szederinda már benőtte, ezért elég nehéz volt elvonszolni őket odébb egy kupacba. Ezen túljutva már láttam ismét a nyilazott jelzést, de amerre mutatott ott csak benőtt fiatal hársak és szederinda volt mindenütt. Zsákomat ismét lerakva a fa tövéhez nekiálltam a bozót irtásának. A nagy meleg egyre jobban átnedvesítette pólómat, folyt arcomról a verejték. Felnőtt a sok kis hársfa, melyek nagy része sarjhajtásból nőtte ki magát közel kar vastagságúra és eltakarta a gyalogösvényt. Itt is küzdeni kellett a szederindával, csak néhány szem hamvas szeder volt jutalmam a küzdelemben. Egy órai kínlódás után végre a szálerdő fái közé értem. Itt már gyorsabb volt a haladás nem volt szederinda. Lesétáltam a kis domboldalon és lepakoltam a padnál. A forrásnál minden rendben van a felső kifolyón 0,5 literrel folyik a víz, az alsó kifolyón 1,7 literrel. Megmostam kezemet, verejtékező arcomat és fejemre is juttattam a hűs forrásvízből.  A padon muszáj volt ülnöm egy keveset, hogy sajgó derekamat pihentessem. Eszembe jutottak a régi túrák, amikor még fiatal turistaként a „régi nagyokkal” túráztunk a Mecseken és legtöbbjüknél a hátizsákban lapult a metszőolló rongyba csavarva. Ha olyan szakaszhoz értünk elővették és metszegették a belógó ágakat és szederindákat. Lehajoltak az útra hullott száraz fáért és odébb dobták. Erdei pihenőhöz érve első volt a környék szépítése és csak utána ülhettünk le falatozni. Senki nem érezte kényszernek, abban az időben ez természetes volt. Sajnos mára kevesen maradtak közülük a Mecseken, hogy a mai fiataloknak példát mutassanak az erdő írott és íratlan szabályairól. Termetes bögöly kőrözget körülöttem, hogy egy jót falatozzon, de nem hagyom magam és folytatom a munkát. Kis hársakat csipkedek ki az út közepéről és a szélekről, eldobálom az öreg bükk lehullott kar vastagságú ágait. A forrás lépcsőéig érek itt néhány belógó gyertyán ágát csípem le és körben a forrás falazata körül a szederinda szálait, ismét pihenek egy keveset és leveszem pólómat, melyből csöpög a víz.  A forrásnál megtöltöm félliteres poharam és apró kortyonként iszogatom tartalmát. Jólesik a hűs finom víz és a pihenés a padon. Csend van, csak a forrás vize csörgedezik a mészkőre hullva és indul hosszú útjára az erdő fái között. Készítek néhány fotót és elindulok a már járható turistaúton ki a Stiglicfogdosó felé.

Baumann József forrásépítő

Kategória: Munka Osztály

A Munka Osztály 2013-évi beszámolója

 

 

A munka Osztály éves tervének megfelelően végezte tevékenységét, melyek megvalósításáról alább számolok be.

 

Természetvédelem: Télen, rendszeresen etettük a madarakat az Ordas tanyánál. A változatos élelem vásárlásának költségeit az osztály teremtette elő. Tíz darab madárodút gyártottunk és helyeztünk ki az Ordas tanya környékére a régiek pótlására. A felnövekvő fiatal erdő is szükségessé tette az odúk kihelyezését. A faanyagot az erdészet biztosította. 0001 kép

Több alkalommal vettünk részt a Mecsek-hegység és a város szeméttől való megtisztításában. A Balokány-ligetben rendszeresen tisztítottuk a tó felszínét a zöldmoszat túlszaporodása ellen. Két alkalommal lekaszáltuk a tó környékét és elszállítottuk az EKF beruházás hátrahagyott fatuskóit, betondarabjait. 0002 kép.  Jártuk a Mecsek védett területeit és óvtuk a szigorúan védett növényeket a gondatlan kirándulóktól. Két alkalommal gyűjtöttük a békákat Sikondán 0003 kép. Vetítéses előadásokat tartottunk a Mecsekről és a Balokány-ligetről.

 

Források karbantartása: Az év során a források karbantartása és három forrás teljes felújítása volt a fő feladat. Barátaimmal és segítőimmel, Jónás Istvánnal és Nagy Balázzsal számos forrás ülepítő medencéjét tisztítottuk ki és tettük rendbe környezetüket, festettük újra a megkopott táblákat. A Rigó-forrásnál a vörös homokkőbe belevéstük a forrás nevét. A Kardos úti kulcsos háznál új tűzrakót építettünk mészkőből a természetjárók segítségével. A kora tavasszal beadott forrásengedélyeket sajnos csak szeptember végén kaptuk meg, így egyszerre kellett nekiállni a források felújításának. Elvégeztük a harminc éve elhanyagolt állapotban lévő Andorlaki-forrás teljes felújítását.

 

Újra felkerül a térképre az Andorlaki-forrás

 

2013. szeptember második felében a Mecsekerdő Zrt. és a Mecsek Egyesület Munka Osztálya romjaiból újjáépítette az Andorlaki-forrást. Az elmúlt évben egy új kék négyzetjelzésű turistaút lett kialakítva Pécs-Somogy közelében. Ez vetette fel a gondolatot, hogy újítsuk fel a már teljesen használhatatlan régi forrást. A forrás felújítása mellett szólt továbbá a folyamatos víz megjelenése, az aszályos években is.

A forrást a közelében lévő vadászházról nevezték el. A forrás közelében található az Andorlaki-vadászház mely nevét Kolossváry Andorról (1863-1941) kapta, aki a székesegyházi uradalom erdőgazdasági vezetője, erdészeti szakíró, a Sikondai Gyógyfürdő létesítője volt.) A régi ház fából készült, de tönkrement. Ennek helyére épült az új vadász-ház téglából.

A forrás homlokfala komlói andezitből készült, az előteréhez a régi forrás két betonlapját használtuk fel. Táblája gránitból készült és rajta látható középen az erdészek szimbóluma a tölgyfacsillag.  0004. kép

 

Mihály remete-forrás: A Szúadó-völgy felső részén, annak nyugati oldalában a völgytalphoz közel található. Megközelíthető a K+jelzésű turistaútvonalon. A földút mentén jelentkezik a forrás vize, melynek hozamai 3-12 liter/perc értékű. A forrást 1955-ben foglalták. Az itt kilépő víz az alsó triász homokkő és aleurit réseiből és hasadékaiból ered. A forrás nevét a valamikor ezen a környéken lakó Mihály nevű remetéről kapta. Az 1950-es évekig a turistatérképeken Remete-forrásként szerepelt.

A forrás teljes felújítását az indokolta, hogy nagyobb csapadékmennyiségek alkalmával a patak vize elöntötte a forrás előterét és feltöltötte hordalékkal. Az évek során a patak fenékszintje is megemelkedett, ami tovább fokozta a forrás előterének iszappal való feltöltődését. Ezért került sor a forrás teljes felújítására. Elvégeztük az oldalsó vízerek bekötését egy központi ülepítő medencébe, ezáltal a forrás vízhozama a duplájára nőtt. Kifolyócsövét magasabbra tudtuk helyezni az új foglalással, így a patak hordaléka nem tudja majd eltemetni. Mészkőfallal támasztottuk meg a partoldalt az errózió megakadályozása végett. 0005 kép. 0006 kép.

 

A Véméndi Szent-kút és Szerb kápolna: A kápolnát 1852-ben építették a falú szélén egy völgyben. A kápolna alatt fakadó forrás vízének gyógyító ereje volt a hívők szerint. Napjainkra csak néhány kő ajtókeret és törmelék maradt, ami a földön hever. A forrás és kápolna felújítását a falubeliek kérték a Mecsek Egyesülettől. A falú, építőanyagokkal és szakemberekkel segít az építkezésnél. További támogató a Mecsekerdő Zrt. és a Mecsek Egyesület. A forrás felújítása elkezdődött és reményeink szerint még ebben az évben elkészül.   0007 kép.

 

Új táblát kapott a Cserkész-forrás

 

Részlet az Ordas tanya naplójából: 2013. május. 02. csütörtök. A Kőlyuk előtt lévő Cserkész-forrás tábláját vandálok néhány éve megrongálták. Az alumínium csövét akarták kivenni és pénzé tenni. Mivel stabilan be volt építve kudarcot vallottak, ezért a forrás tábláján álltak bosszút összetörték.

Természetjáró ismerősöm Bóday Miklós és segítőtársa Kassai József kőfaragó a harminc ezer forintértékű új forrástáblát elkészíttették, és díjmentesen átadták a Mecsek Egyesület Munka Osztályának, hogy építsék be a rongált tábla helyére.

A Mecsekerdő Zrt. terepjárója döcög befele velünk kőlyuk irányába a kellemes nyári melegben. A forráshoz érve lepakoljuk az anyagokat, cementet, homokot, szerszámokat és a nehéz vastag világos színű gránit forrástáblát. Hárman, Jónás István, Nagy Balázs és jómagam gumicsizmát húzunk, mivel a vizes előtérben dolgozunk. Bóday Miklós és fia Barnabás bakancsban tisztítják meg a meder két partját az uszadék fáktól és a kimosott kövektől, melyek torlaszokat képeztek. Istvánnal a régi tábla kivésésén dolgozunk felváltva, Balázs kapával a vízelvezető árkot tisztítja mélyebbre, mert a sok hordalékkő feltöltötte a medret. Miklós és Barnabás is megizzad, mire rendet raknak a területen. Balázsnak is sikerélménye van, mivel a víz elfolyik a megtisztított mederben. Készen vagyunk a régi tábla kivésésével, beépítés előtt Balázs felmossa a forrás előterét, csak úgy ragyognak a mészkövek. Megkeverem a cementes anyagot, egy kiegyenlítő réteget viszek fel a kivésett felületre, majd egy vastagabb réteget teszek fel, melybe beleillesztem a nehéz táblát. Tompa ütésekkel egyenletesen elrendeződik a cementes anyag, kiszorulnak a légbuborékok és a felesleges ragasztó massza. A résekbe kisebb köveket dugva kikenem a tábla széle és a falazat közötti részt. Ezt a sima felületet néhány nap múlva erdei földel, bedörzsölöm, így két hónap múlva moharéteg telepszik meg és még szebben érvényesül az új tábla formája. A tábla írása még nem látható, mert a felületét leragasztottam a beépítés során keletkező, esetleges sérülések végett.

Letisztítjuk a szerszámokat, összepakoljuk a maradék cementet, homokot és kis kitérővel elmegyünk a Sziklás-forráshoz, hogy a szárazon rakott forrás köveit megigazítsuk, és a szükséges helyeken rögzítsük. A hóolvadáskor a normál vízhozam sokszorosa ömlik lefelé egy fölső üregből, ami a köveket meglazította, ledöntötte. Fél óra alatt végzünk, és szépen megjavítottuk a falazatot, az előtérből a víznek elfolyási lehetőséget biztosítottunk.

A Cserkész-forrásnál közben meghúzott a kötőanyag és le lehet venni a védő ragasztópapírt a homokfúvással megírt gránittábláról. A megszépült forrás köveire ülünk, és egy fotót készítünk az építő csapatról. Ismét szép a forrás, csak a jobb oldalán egy nagy vízmosás csúfítja el, melyet a hatalmas víztömeg hóolvadáskor kimosott. Évek óta ez történik, és jó lenne, ha az illetékesek szakszerűen elvégeznék az időszakosan feltörő hatalmas vízmennyiség elvezetésének problémáját.

Még készítünk néhány felvételt az újra szép forrásról bízva abban, hogy a mi életünkben kitart ez a tábla, és nem kell, hasonló okból javítani.

Szép zöld erdőben indulunk kifelé a virágokkal szegélyezett úton jóérzéssel szívünkben.

Köszönöm mindenkinek, akik a Cserkész-forrás megújításában részt vettek. 0008 kép.

 

Havi rendszerességgel mérjük a Balokány-liget forrásainak vízhozamát, és hőmérsékletét, tisztán tartjuk az Aranyeső-forrást.

Magánszemélyek és természetjáró egyesületek forrásvédnökségük alapján tisztítják a vállalt forrásaikat. Sok visszajelzés érkezik közös levelező rovatunkba, ahol az elvégzett munkákról, hiányosságokról számolnak be.

 

Részlet egy forrásvédnök leveléből:

„Üdvözlet Mindenkinek!

Néhány napja szerencsére akadt egy kis szabadidőm, és az időjárás is megkegyelmezett nekem, így kijutottam a forrásaimhoz, egy kivételével. Neki sajnos még most is adós vagyok a tisztításával.
Az első a Nyáras-forrás volt, amely a szokásos jelentős vízhozamához képest csekély vízhozammal, de stabilan folyik, kb. 55s alatt ad 1l-t. Kimertem a medencéjét, amelyben törött barna sörösüvegszilánkokat is találtam, valamint zöld szilánkokat szedtem össze a kifolyásából is. A lehullott ágakat, leveleket eltávolítottam az előteréből, és a kimert vízzel a bemosódott földet is lemostam. Az elfolyást jobb híján (otthon maradtak az eszközök)  kövekkel próbáltam meg eltömíteni csekély sikerrel. (Már tavasszal észrevettem, hogy a beton alatt folyik ki a víz a medencéből. Nem tudom, mióta lehet ez így, de félő, hogy egy kemény tél megmozgatja az egész placcot.) A Nyáras patak ezen a szakaszon (és még feljebb is) ki van száradva teljesen.
A következő a Szarvas-kút volt, ahol meglepően bőven folyt a víz a patakban. A lépcsője rendben van, az előteréből eltakarítottam a leveleket, a szokásos csekély vízhozamát adva csordogált.
A Szúnyog-forrás medencéjét szintén szárazra mertem, a környékéről eltakarítottam a rothadó leveleket, és a bemosódott sarat. A szokásos csekély vízhozammal csordogált, sajnáltam azt, hogy nyáron, a nagy szárazság idején nem volt módom meggyőződni róla, hogy a fentebbivel együtt adtak-e vizet folyamatosan, vagy kiszáradtak, és azóta újraindultak. Az elfolyásában viszont rengeteg ág van bedobálva, a mellette lévő erdőrészletet ugyanis valamikor nem túl rég ritkították, annak a gallyait ide szórták be.
A Vacak-forrás vizet nem ad, vörös vasas szivárgás látható csak a kifolyásánál, jelenleg nem is foglalkoztam vele, csak a levelektől tisztítottam meg nagyjából.
Eddig tartott az egyik napom, melyek már sajnos egyre rövidebbek. A következő nap csak délután értem rá, ekkor látogattam meg a Bótos-kutat, amely stabilan folyt, a szokásos vízhozamával. A bemosódott földet lemostam a környékéről, a leveleket elsöpörtem róla és a kifolyásából.
A Miska-forrás medencéjében és kifolyásában bűzösen rothadtak a levelek, vízkifolyása nem volt. A medencéjéből a rothadó levelek jelentős részét kipucoltam, továbbiak akkor, ha megjelenik a vízkifolyás. Az árkát is kivájtam, most már folyhat, ha akar. Egy-két elmozdult lépcsőt megigazítottam.
Sajnos ennyi fért a második napomba, így a Cigány-forrásnak adósa maradtam, mert mire leértem a völgybe, addigra besötétedett.
Képek mellékelve, további jó munkát, szép időt, és kellemes túrázást kívánok mindenkinek!
Üdvözlettel: „Atis”

A Mecseken 250 foglalt forrásból 150-nek van védnöke, akik évente négy alkalommal megtisztítják a vállalt forrásaikat és jelzik a hibákat a munka osztály felé.Az erdészet nagy segítséget nyújtott a forrásfelújításoknál és a forrásokhoz vezető lépcsők felújításában. 0009. kép.

 

Túravezetések, turistautak karbantartása: Az év folyamán több túravezetést vállaltunk, iskoláknak, desztinációnak, szakosztályoknak. A Balaton felvidékről két szakosztály ismét kért túravezetést a Mecseken. A BMTSZ tagjainak segítettünk a turistautak útjelzéseinek megújításában. A Leöwey Klára Gimnázium diákjainak több alkalommal megszerveztük az erdei takarításokat a „Társadalmi szolgálat” keretében. 0010 kép. 0011 kép, 0012 kép

 

Emlékhelyek gondozása: Továbbra is fontos feladatunknak tartjuk a múlt emlékeinek megóvását, és a megemlékezéseket elődeink munkásságáról. Gondozzuk Kiss József sírkertjét. A Magyarok kunyhójánál lévő emlékoszlopnál minden év augusztusában megemlékezünk turista elődeinkről. 0013 kép. Részt veszünk minden év első hónapjában a Cinke tanyánál a Baranyai Aurél emléktúrán. Óvjuk és takarítjuk a Tripammer-fa környékét és a Balog fája pihenőt. 0014 kép.  Gondozzuk a Széchenyi téri Időjelző házikót. A természetjárók panteonjába táblát építettünk be Medovarszky László tájfutó emlékére, akitől sokan tanultuk a terepgyakorlatot és térkép ismeretet. A Véméndhez közeli volt Dömörkapú település felújított sírkövein a gót vésett betűket fekete színűre festettük.

 

Visszajelzések a Fekete Tisza-forrásról: Ez évben is sok levél és fotó érkezett a forrásról, amelyekben méltatják azt a szép munkát, melyet ott a Keleti Kárpátokban végeztünk barátainkkal.

 

„Nemcsak a folyók kötnek össze, hanem a forrás is”

 

Baumann József, aki komoly alkotó munkájával - tervezőként és építésvezetőként–nagy mértékben hozzájárult a Fekete Tisza forrása építményének megújításához, rendszeresen kap leveleket, a forrást felkeresőktől. A levelek zömmel az öröm és a köszönet hangján szólnak. A több száz kilométeres távolságban, Ukrajna területén lévő forráson elhelyezett magyar felirat megdobogtatja a szívét az arra járóknak. Olyannyira, hogy gyakran adnak hírt, képet ott jártukról, a forrás állapotáról.

 

Amit a napokban kapott Baumann József, az egyedülálló ebben a kategóriában. Érdemes idézni a levél feladóját:

Tisztelt Baumann József!

2011-ben Jártunk a Tisza-forrásnál, azután írtam Önnek levelet.

Kaptunk Öntől több linket, nézegettük a férjemmel és csodáltuk Önt és a csapatot.

Most vettem a bátorságot és elküldöm a TISZA-FORRÁSÁT textilből.

Varrónő vagyok és egy pályázatra készítettem.

Üdvözlettel Virágné Tiszafüredről

 

Kedves József!
2013. 06. 08. volt szerencsém lenni a Tisza eredeténél. Látni és érezni a természet
erejét és a gondos emberi kéz munkáját. A szépen rendbe tett környéket.
Inni a kibuggyanó hűvös, de éltető Tisza vízből.
Amit kért a táblán azt most örömmel teljesítem.
Köszönöm a csoport nevében is az Ön közreműködését, rendben találtuk a forrás környékét.
Üdvözlettel
Zsné Zana Mária

Tisztelt Baumann Úr! 

Nagyon köszönjük a forrás rendbehozatala érdekében végzett munkájukat. Hála Istennek, ma is jó állapotban van, amit a képek is tanúsítanak. A táblákat sem firkálta össze senki. Sok örömet szereztek nekünk és valószínűleg még sok magyar látogatónak. Üdvözlettel:  Nagy Béla és Nagyné Ildikó Budapestről

Kedves József!

Egy terepjárós autós túra résztvevőjeként volt szerencsém megismerni a forrást. Ukrán terepjárós ismerősöm szervezte a túrát, Magyarországról, Táborfalváról, egyedül én voltam, osztrák, német, litván, résztvevő társakkal. Az egyik táborhelyünk a forrás fölötti tisztáson volt, csodás élmény volt ott lenni! Sajnos nagy szárazság van ott is épp csak csordogált a forrás. Nagyon szépen felújították a forrást, minden elismerésem az Önöké, nagyon örülök, hogy vannak még ilyen emberek, mint Önök! Üdvözlettel: Hrubos György! 

Már nem titok az sem, hogy egy készülő, útikönyvben, filmben is ott lesznek majd Baumann József képei, gondolatai, feljegyzései a nagy vállalkozásról. Gondolom - ilyenkor érzi úgy az ember, hogy nem volt hiábavaló a munkánk. 0015 kép.

Tóth Klára

 

Ordas tanya: Az erdei fenyőrönkből készült faház, amely már elmúlt száz éves folyamatos karbantartást igényel. Ebben az évben két új tartógerendát építettünk be a régi korhadtak helyére, melyek az előtér tetőszerkezetét tartják. 0016 kép. Tisztán tartjuk a ház környezetét lekaszáltuk a kis tisztást. Madárodúkat és etetőket javítottunk, tíz új madárodút helyeztünk ki a környéken. Figyeljük az élővilág változásait, erdészeti munkákat és mindent lejegyzünk az Ordas tanya naplójába. A környék forrásait heti rendszerességgel ellenőrizzük, takarítjuk. Megmutatjuk a ház „kincseit”, elmondjuk a ház évszázados történetét az erre kirándulóknak, bejelentett csoportoknak. Rendszeresen takarítjuk a közeli Petőczpusztai kis kápolnát, a Balog fája környékét, és a Magyarok kunyhójának emlékhelyét. 0017 kép.

 

Vendégek az Ordas tanyánál: Az év során többen felkeresték a kis házikót és bejegyeztek néhány gondolatot az üzenő füzetbe, mely egy fémdobozban található a bejárati ajtón.

0018 kép.  0019 kép.

 

Együttműködés: Munkánk eredményességét az teszi lehetővé, hogy jó a kapcsolatunk a Mecsekerdő Zrt-vel, a BMTSZ tagjaival a DDNPI munkatársaival és ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézetével. Kapcsolatunk közel húsz éve tart és bízunk benne, hogy a jövőben is így lesz.

Minden együttműködő partnerünknek, ezúton is köszönöm a segítséget, támogatást.

 

 

Összegzés: az elmúlt év a további kedvezőtlen gazdasági helyzete ellenére eredményes, mert segítőink elsősorban a Mecsekerdő Zrt. mindent megtett azért, hogy a közjóléti létesítmények minél jobb állapotba kerüljenek. Lehetőségeik szerint anyagszállítással, munkásokkal, faanyaggal segítették a Mecsek Egyesület Munkaosztály éves munkatervének megvalósítását. Munkájuknak köszönhetően megújultak esőbeállók, hidak, pihenőhelyek, útjelző táblák. Segítséget nyújtottak a turista utak karbantartásában, a forrásokhoz vezető lépcsők kialakításában, emlékhelyek karbantartásában.

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség tagjaival közösen részt vettünk a források tisztításában a turista utak festésében és karbantartásában. 0020 kép. Sok közös kiránduláson, rendezvényen vettek részt tagjaink. Megköszöntöttük a Mecseki „turistaházak atyját” Kiss Lajos bácsit 94 születésnapján a Betyár tanyánál. 0021 kép. Közös munkánk eredményeként egyre többen járják szervezetten a Mecsek turista útjait. 0022 kép.

DDNPI munkatársaival tartjuk a kapcsolatot, és a természetvédelmi őreikkel megbeszéljük közös dolgainkat. Besegítünk a békamentési feladatok végrehajtásában, védett területek felügyeletét látjuk el virágzások idején és észrevételeinket jelentjük a természetkárosításokról.

ANTSZ. Három éve tartó szorosabb kapcsolatunk a forrásvizek minőségének vizsgálatára terjed ki, segítünk a terepmunkában, a távolabbi kevésbé ismert forrásokhoz elvezetjük munkatársaikat. Méréseik eredményéről megkapjuk a listát, melyet honlapunkon közzé adunk az érdeklődőknek. Sajnos ebben az évben kevesebb forrás bevizsgálására volt lehetőségük.

 

Az elmúlt évben ismét sikerült munkánkkal megőrizni elődeink épített emlékeit és újakat is létrehozni. A sok vandál rongálás időnként elveszi kedvünket az alkotó munkától, de elődeink tisztelete, példája mindig új erőt ad számunkra a további feladatok elvégzéséhez.

 

Munkáinkat segítették: Baronek Jenő, Baumann József, Baumann Józsefné, Bayer Richárd, Biki Endre Gábor, Bóday Miklós,  Csiszár Gyula, Feketéné Czifra Éva, Földesiné Kövi Ildikó, Golubics István Hágendorn Norbert, Hastó Attila, Hohn Miklós,Horváth Ákos, Horváth Péter Brúnó, Horváth Zoltán, Jónás István, Kassai József, Kriston Barnabás, Kriston István, Krisztián László, Kőnig Ferenc, Kollár Tamás, Kovács Szabó János, Lázár Tamás, Leipold Arnold, Mucsi Gabriella, Müller Norbert, Nagy Balázs, Pintér Ottó, Plántek István, Ripszám István, Rónaky Gizella, Sajgó Ferenc, Soóky Irén, Stalenberger Tibor, Strasser Péter, Szabó Dalecker Ibolya, Tasnádi János, Tóth Klára, Tóth Péter, Varga Jenő, Várady József, Végh Károly, Zwick Zoltán.

 

Köszönöm tagtársainknak és segítőinknek az elvégzett munkát, mellyel hozzájárultak a Mecsek–hegység és környezetének megóvásában, szépítésében. Segítségetek nélkül nem lehetett volna ilyen eredményes és szép munkát végezni.

 

Köszönjük a szorgos munkát azoknak a ”névtelen” segítőinknek is, akik 2013 évben kirándulásaik alkalmával kitisztították a források előterét, összeszedték a szemetet és óvták környezetünk tisztaságát.

 

Köszönettel: Baumann József Munka Osztály elnöke

 

https://plus.google.com/photos/117472526231510299537/albums/5982901347029608465?banner=pwa#photos/117472526231510299537/albums/5982901347029608465?banner=pwa

 

https://plus.google.com/photos/117472526231510299537/albums/5966894334583665105?banner=pwa&authkey=CJKx2O7Q3oCotwE#photos/117472526231510299537/albums/5966894334583665105?banner=pwa&authkey=CJKx2O7Q3oCotwE 

 

Képaláírások:

 

0001. kép.  Madáretető

0002. kép. Leöweys diákok takarítása a Balokány-ligetben

0003. kép. Baumann József Békamentés

0004. kép. Andorlaki-forrás

0005. kép. Kőhordók a Mihály remete-forrásnál Plántek István, Kriston István, Bayer Richard, Baumann József

0006. kép. Kövek a forrás megújításához

0007. kép. Szent-kút romjai

0008. kép. A Cserkész-forrás új táblája

0009. kép. Az erdészet dolgozói lépcsőépítést végeznek az Andorlaki-forrásnál

0010. kép. Leöweys diákok szemétgyűjtése Rigó-kút környékén

0011. kép. Desztinációs túra Orfű környékén

0012. kép. Balatonfüredi turisták a Nagy-mezőn

0013. kép. Megemlékezés a Magyarok kunyhójánál

0014. kép. A Balog fájánál Baumann József

0015. kép. Fekete Tisza-forrása 2013

0016. kép. Korhadt gerenda kivésése az Ordas tanyánál Nagy Balázs

0017. kép. Petőczpusztai kápolna

0018. kép. Vendégek az Ordas tanyánál Lovas Ági, Nagy Balázs, Kóczán Zsuzsanna, Kovács József

0019. kép. Az Ordas tanya nyáron

0020. kép. Útjelzés előrajzolása Baumann Józsefné

0021. kép. Kiss Lajos bácsi és köszöntői

0022 kép.  Kirándulók a Baranyai Aurél emléktúrán. Jobbra Baranyai Pál a „vendéglátó”

 

 

 

Kategória: Munka Osztály

Az igazi tavasz beköszöntével megélénkült a Balokány-liget. Nagyobb intenzitással folyik az építkezés a Pepita szolgáltatóháznál, egyre zöldebb, virágosabb arcát mutatja a park.

A tóba kísérlet képen tavirózsákat „ültettünk” és az ingoványos vasúti töltés alá mocsári nőszirmokat. Már egyre magasabbra nyújtóznak az íriszek, a kaszálásra váró fűben. A gyermekláncfű sárga virágai bearanyozzák a zöld füves részeket. A fák egyre kövérebbre hizlalják rügyeiket, a juharok ki is bontották, és mutatják sárga csomókba rendezett virágaikat. A tavon burjánzik a zöld moszat, melyet folyamatosan le kell halásznunk, mert elborítaná az egész tó felszínét, tönkretéve ezzel a biológiai egyensúlyt.

Az Aranyeső-forrás betűit újrafestettem és a kőfal kifagyott fugáit megjavítottam. A vízelvezető megtisztított medrében siklik a forrásvíz a tó felé, majd aláhull a mélybe.

Sétáló családok járnak körbe, nézik a kis halakat, melyek vidáman ugrándoznak a fény felé, amíg az orvhorgászok hegyes horgain nem végzik, mert sajnos sokan vannak még mindig belőlük a tópartján.

Rigók, galambok fürdenek a szépen megtisztított forrásnál és szállnak fel a közeli enyves éger ágaira.

A Pepitaház építkezésnél, őr vigyázza a drága gépeket, melyek most csendben pihennek és élvezik a madarak énekét.

Baumann József

 

Képek a Balokány-ligetről:

https://plus.google.com/u/0/photos/117472526231510299537/albums/5868946572789883297

Kategória: Munka Osztály

Már négy év telt el azóta, hogy turisták nemzetközi összefogással újjáépítették a Tisza folyó legtávolabbi forrását. Az embert próbáló munkában Baranya megyéből öten vettünk részt a nagy feladat megvalósításában, oroszlánrészt vállaltunk a tervezésben és a kivitelezésben...

 

http://baranyatermeszetbarat.hu/index.php/programok/hirek/672-ahol-a-tisza-szuletik

 
 
Baumann József
Kategória: Munka Osztály

 

A Munka Osztály 2012-évi beszámolója

 

A munka Osztály éves tervének megfelelően végezte tevékenységét, melyek megvalósításáról alább számolok be.

Természetvédelem: A téli madáretetések köre kibővült a Balokány-ligettel, mivel a magas hó és a hideg ezt szükségessé tette. A változatos élelem vásárlásának költségeit az osztály teremtette elő. Tíz darab madárodút gyártottunk és helyeztünk ki az Ordas tanya környékére a régiek pótlására, bővítésére. A faanyagot az erdészet biztosította.

Több alkalommal vettünk részt a Mecsek-hegység és a város szeméttől való megtisztításában. Öntöztük és gondoztuk a Balokány-liget felső sétánya mellé ültetett növényeket, melyek gondozására a városnak nem volt anyagi lehetősége. Jártuk a Mecsek védett területeit és óvtuk a szigorúan védett növényeket a gondatlan kirándulóktól. Vetítéses előadásokat tartottunk a Víz Világnapja alkalmából, valamint a Mecsek természeti értékeiről.

 

Források karbantartása: Az év során a forrástáblák újrafestése volt a fő feladat és a kisebb javítások elvégzése.  Balokány-ligetben terven felül felújítottuk a Ny-i oldalon a félszigetnél lévő rejtett forrást, ami eltömődött és feltörő vize a sétányon okozott gondokat. Az erdészet segítségével a Szent Imre-forrás kis tavát, az Eta-forrást és a Bikfa-forrást takarítottuk ki a sok iszaptól, törmeléktől. Felhívással fordultunk az erdőt járó emberek felé, a „Források védnöksége” felhívással. Magánszemélyek és természetjáró egyesületek csatlakoztak a felhíváshoz. Így közel száz mecseki forrásnak van gazdája, akik ápolják, tisztítják és jelzik a hibákat az osztály felé.Sok visszajelzés érkezik közös levelező rovatunkba, ahol az elvégzett munkákról, hiányosságokról számolnak be. Az erdészet padokat, asztalokat, lépcsőket újított fel, és épített több forráshoz, erdei pihenőhöz.

Az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete 2010-ben indította el azt a programot, melynek célja, hogy áttekintést kapjunk területünk leglátogatottabb séta és turista útvonalai mellett található források vízminőségéről. Ezt a részletes forrásvízelemzést a 2012 évben is elvégezte az ANTSZ.

 

Túravezetések, turistautak karbantartása: Az év folyamán több túravezetést vállaltunk, iskoláknak, szakosztályoknak, egyetemistáknak. A BMTSZ tagjainak segítettünk a turistautak útjelzéseinek megújításában.

 

 

Túra a Jakab-hegy környékén

 

 

2012. január. 15. Balázs a korház térről hív, hogy indul a legközelebbi busszal Éger-völgybe. Az előző este leszervezett túratársak mind együttvagyunk, hogy elinduljunk a túrára. A tavon vékony jégréteg didereg és hódarát terített rá a felette elviharzó fekete felhő. A szakadozó felhők közül kisüt a nap, készítünk néhány felvételt a környékről. A források szerényen csordogálnak, a falevelek vastagon borítják a talajt. Idősebb turisták haladnak el mellettünk botjaikat kopogtatva a fagyos talajon. A patak mellett haladunk felfelé és betérünk a Gégen-kúthoz. A forrás bőségesen ontja a finom vizet, melyből letérdepelve Béla nagyokat kortyol. Felmászunk a volt VI. légaknához és nézegetjük a felettünk gyorsan szaladó felhőket. Messze ellátni a tiszta időben. Tovább haladunk felfelé egészen a Blokk- házig, majd a Négybarát-forráshoz megyünk. Kitisztogatjuk a szél által befújt levelektől, majd a Fenyves-forrást érintve az Apacsok-kútját keressük fel. Meglepetésünkre szépen csordogál a levéltakaró alatt. Kitisztítjuk az iker medencét, igaz a hideg víz kissé elgémberíti ujjaimat, de a meder tisztítását már a bakancs sarkával végezzük Istvánnal. Nem a meredek oldalt választjuk a hegytetőre jutáshoz, hanem az erdészeti úton szépen emelkedve jutunk fel a Pálos kolostorhoz. Benézünk a régi belső védőbástya környékére, és fotókat készítünk a múlt emlékeiről. A kövek között aranyos fodorkák zöldellnek, dacolva a fagyos éjszakákkal. Hófoltok világítanak a kolostor környéki tisztáson és erős szél karcolja arcunkat. István és Balázs felmászik a toronyba, hogy messze kémleljék a tájat. Csend van, csak a szél játszik dallamokat a fenyők ágait megszólaltatva. A kolostort megsüti a Nap, szinte vakítanak kövei. Tovább indulunk és néhány perc múlva már az István-kilátó romjait, fotózgatjuk. Évek óta kérem az erdészetet, hogy a korhadt, életveszélyes lépcsőket távolítsák el a toronyról, mert vannak, akik felmásznak. Mire ezek a gondolatok végigszaladnak agyamon István a hegymászó már fent áll a torony korhadt fagerendáin. Felnőtt rutinos régi turista és mégis megkockáztatja a veszélyes mutatványt. Nem örülök neki, mert bármikor bekövetkezhet a tragédia! Megvárjuk, még leér mellénk, és akkor indulunk a Zsongor kőhöz. Örömmel látom, hogy az erdészet elszállította a temérdek sok szemetet a pihenőpad mellől. A Kövirózsa tanösvény felfestése nem sikerült igazán. Sajnos a kőrózsákat a pihenő környékén egyre jobban kitapossák, mert észre sem veszik ezeket a körömnyi kis virágritkaságokat. Messze ellátunk a kovácsoltvas korlátra támaszkodva, mely évtizedek óta védi a kirándulók biztonságát. Hatalmas tükörként világít szemünkbe a Pellérdi halastó. Alattunk a lapos teraszon zöld színükkel világítanak a vörös kövek között az erdeifenyők, felette ölyvek köröznek keresve a megfelelő légáramot. A beszakadt Remete-barlang mellett haladunk el, majd a Kelta földvár sáncon haladva a Jakab-hegy legmagasabb pontjára mászunk fel, ahol valamikor radarral ellátott gépkocsi állt. Innen az Avar-kúthoz ereszkedünk le a Páprágy-völgybe. A forrást beterítette a sok falevél, és a vaddisznók betúrták az oldalsó köveket. Nekiálltunk és kitisztítottuk és a köveket visszatettük az oldalfalba. Sajnos a forrás száraz, csak lejjebb van kisebb csorgás a dagonyánál. Jelzett úton jutottunk le az Éger tetőre, ahol többen sétáltatják kutyáikat. A Mohosi-kis-kutat sem hagytuk ki a célhoz közeledve. Itt is sok levelet hordott a szél a forrás előterébe és az alsó kifolyóhoz is. Szépen kitisztítottuk és így láthatóvá vált a csorgó forrásvíz. Mire az Égervölgyi-tóhoz értünk, a Nap már más irányból világította meg a tó vékony jéggel borított felszínét.

Hasznos és szép órákat töltöttünk négyen a Mecsek-hegység e szép szegletében.

 

Emlékhelyek gondozása: Továbbra is fontos feladatunknak tartjuk a múlt emlékeinek megóvását, és a megemlékezéseket elődeink munkásságáról. Gondozzuk Kiss József sírkertjét, és a megemlékezések alkalmával a többi elődünk sírját is megtisztítjuk. A Magyarok kunyhójánál lévő emlékoszlopnál minden év augusztusában megemlékezünk turista elődeinkről. Részt veszünk minden év januárjában a Cinke tanyánál a Baranyai Aurél emléktúrán. Az erdészet munkatervünk támogatását segítve új padokat és asztalokat helyezett ki a volt Cinke tanyánál, Blokk háznál, Mihály remete-forrásnál, Tixi-forrásnál, Mohosí-kis-kútnál, darázs-kútnál, Bokor-forrásnál. Horváth Adolf Olivér emlékhelyénél és másutt is. Felújítottuk közös összefogással a Bazsarózsa kulcsos ház kertjében Csokonay Sándor forrásépítő és természetvédő emlékét őrző fakeresztet. A Mária kápolnánál felállított Mária képoszlopot újrafestettük. A Bakócai Fekete István új emlékkereszt tervezésében és felújításában részt vettünk.

 

Pléhkrisztus Bakócán

 

Egy alkotás vívódásai, örömei, születése

A telefon szokásos csengetésével szólt, amikor balesetemből gyógyulgatva felvettem és a túloldalon régi kedves ismerősöm hangja szólt. Baumann Józsi hívott, bennem van minden reménye, hogy a feladatot, amiért keres, megoldom. Bízik abban, hogy képes leszek megbirkózni vele, hasonló alkotással a hátam mögött. Hirtelen nem is értettem, miről van szó, rákérdeztem és elmondta újra. Bakócán állt egy pléhkrisztus, amely a régi időkben sok embernek jelentett megerősítést, Fekete István is írt róla, írásai szerint többször megállt előtte imádkozni. Ez a kereszt, a pléhkrisztussal kidőlt, tekintetéből, mellyel bíztatta az erre járókat, már nem látszik semmi, mert rozsda fedi. A megújító munkálatokban sokan vettek részt: a Mecsekerdő Zrt Sásdi Erdészete, a Duna Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai, Huszár Ferenc grafikus művész, az Ajkai Fekete István Társaság, a Dombóvári Fekete István Kulturális Egyesület, a Mecsek Egyesülettől Baumann József.

Ehhez azonban valakinek újra kell festenie a korpuszt és erre kért Józsi fel engem. Igaz, hogy festettem már két oltárképet, képet temperával, akrillal, olajfestékkel, de kültéri zománcfestékkel eddig csak kerítést mázoltam. Kicsit elbátortalanított ez a tény és számos kérdést tettem fel magamnak. Alkalmas-e a zománcfesték képalakításra, hogyan lehet keverni színeit, mennyire lesz tartós? A bizonytalanság érzése és a kérdések kavarogtak bennem. A legfőbb kérdés nem az volt, hogy elvállalom vagy sem a felkérést, hanem az, hogy tapasztalat híján tudok-e olyan alkotást készíteni, amely méltó a jó Istenhez? Ez a kérdés, hasonló jellegű alkotásoknál még jobban előtérbe kerül. Elvállaltam, és meg is csináltam. Első lépésként körbejártam szinte az összes kis és nagy festékboltot, begyűjtöttem tanácsaikat. Olyan festék után kutattam, ami a zománcfestéknél jobb lehet. Kaptam olyan tanácsokat is, amiket ha megfogadok, még mindig csak tipródnék. De az utánjárást siker koronázta, megtaláltam a megfelelő festéket, és annyi színt vásároltam, amivel már tudtam más színeket is kikeverni. Megkaptam Krisztus fém testét, amit elölről és hátulról körberajzoltam, megpróbáltam kitalálni, hogy milyen belső formákkal rendelkezhetett korábban. Igyekeztem körüljárni az internet segítségével más pléhkrisztusokat. Sajnos a bakócairól már nem volt kép, és amúgy sem találtam sok ábrázolást. Amikor rajzolás közben Krisztus lábai sehogy sem akartak úgy egymásra kerülni, ahogy gondoltam, a bokák nem voltak jó helyen, rájöttem, hogy a jobb és bal oldalt felcseréltem! Kezdhettem újra a rajzolást, és meg is oldódott a probléma. Aztán elérkezett a pillanat, elkezdhettem a festést! Alapoztam egyszer, aztán még egyszer, egyik oldal, másik oldal. Arra gondoltam, hogy a hátoldallal kezdem, ha valami nem sikerül, mégsem fog látszani, hiszen teljesen eltakarja a kereszt. Így a hátoldal is aprólékosan elkészült, mintha látszana és ez így van jól.

Tömény festékkel kezdtem, mert ezt javasolta a leírás. A lemezen próbáltam keverni az árnyalatokat, de sajnos nem lett jó. Ezután hígítós ecsettel próbáltam összemosni a színeket, de ez sem volt az igazi. Ekkor jött az ötlet: testszínnel újra alapozok, és a száradás után majd könnyebben lehet felvinni a többi színt. Így az első felét már induláskor így készítettem el. Jól haladtam, de a száradási fázisokat szigorúan be kellett tartani.

A megfelelő festési mód megtalálásától fellélegeztem. Ekkor már éreztem, sikerülni fog a munka, jó lesz így. Türelmetlenül sürgettem volna a száradást, várakozni is tanultam az alkotás közben. Mindennap csak néhány óra munka következhetett, a többi idő a száradásé volt. Annyira vártam, hogy mikor tudok újabb részt hozzátenni, haladni a kész felé. Magával ragadott, teljesen a hatása alá kerültem. Az utolsó ecsetvonások mindig a legnehezebbek, amikor ott a dilemma: kell-e még ez a folt, ez a szín, vagy már sok? Hosszú percekig nézi ilyenkor az ember, hogy meglássa, megérezze, hogy igen, elég, elkészült. És elérkezett ez a pillanat a bakócai pléhkrisztus esetében is. Örömmel hívtam Baumann Józsit és Nagy Gábort. Elkészültem. Amikor elszállították tőlem, akkor már csak a viszontlátást vártam, a kereszten, a helyén.

 

Huszár Ferenc

 

Vadásztacskó sírja

A Gubacsos kulcsos ház fölötti turistaút mentén útjelző táblát és emlékoszlopot helyeztünk el a Vadásztacskó sírjánál. Az emlékhely kialakításában anyagokkal, szállítással, munkával a Mecsekerdő Zrt, BMTSZ és a Mecsek Egyesület munka osztálya segített.  

 

Túrán emlékeztünk meg két hatvan éves Mecseki forrásról.

 

60 éves Mecseki források köszöntése

 

Árpádtetőn, a telefonon bejelentkező négy túratársunkra várunk az extrém park pénztárához közeli fák árnyéka alatt. Megérkeznek túratársaink és így már együtt a 46 fős csapat. Ismertetem a mai túra útvonalát és a viselkedési szabályokat a Tájvédelmi körzet területén, mivel végig ott halad a túra. Az erdészlakások mellett haladunk el és nézegetjük a szép virágos kerteket. Az erdőbe érve jobbra haladunk és hamar kiérünk a nagy parkolóhoz. A forgalmas országúton áthaladva ismét erdőben haladunk a Rigó- kúthoz.  Itt elmondom, amit a forrás történetéről tudok.

Rigó-kút A forrás állandó kifolyású, de alacsony hozamokkal rendelkezik. Vízhozama 0,8-3 liter/perc. Vize a kivastagodott takarórétegből származik, de utánpótlásában szerepet kaphat a felső triász homokkő hasadékvize is. A forrást 1936-ban Rábay Gyula erdőmester tervei alapján a Mecsek Egyesület Kiss József Asztaltársasága foglalta. A jelenlegi építmény nem az eredeti, mert azt korábban lebontották és átépítették. Az eredeti építményből csak a kőbe vésett felirat lett felhasználva, valamint a bontott mészkövek.

Néhányan megkóstolják a friss forrásvizet és haladunk tovább a következő forrás felé. Szép fiatal erdőben megyünk az erdészeti úton, és turista ösvényen egyaránt. Egy kis emelkedő után érjük el a Bokor-forrást.

Bokor-forrás Mészkőből épített, támfalas forrás. A kifolyócső felett fehérmárvány táblán olvasható a forrás neve. A vízfolyás a miocén rétegvízből ered. Vízhozama 1-25 liter/perc érték körül mérhető. Elnevezését Bokor Dénes főerdészről kapta, aki a hajdanán a káptalani erdőségekben turistaút kijelöléseket is végzett.

Innen elindulva néhány perc alatt belebotlunk a következő forrásba.

Zsolnay-kút Körbefutó támfalas forrás. A homlokfalon található a Zsolnay család címere és alatta a forrás névtáblája. A forrás vize a miocén képződmények rétegeiből lép ki. A támfal előtt egy kis betonmedence található. Vízhozama nagyon változó és szélsőséges, 1-50 liter/perces értékek mérhetőek. Szárazabb időszakokban az áteresznél lévő vörös kifolyóból nyerhető forrásvíz. A forrást 1890-ben foglalták. Közelében volt a Zsolnay gyár márgabányája. A forrást régebben Zsivány-forrásnak nevezték.

A szárazság miatt csak az alsó kis csövön jutunk ivóvízhez. Kicsit felfele haladunk, majd átkelve egy aszfaltozott úton elérjük a csodálatosan szép famatuzsálemeket és a Tripammer-fa kirándulóközpontot, ahol kis pihenőt tartunk. Előkerülnek a finom ételek és hozzá a finom étvágygerjesztő itókák. Falatozás után elmondom az emlékhely történetét.

Tripammer Károly: (1872-1926)  főerdőmérnök Pécs első erdőmestere, városi erdőtiszt. Nevéhez fűződik a mecseki erdőgazdaság kezdeti, talán legnehezebb időszaka. Ő valósította meg a mecseki irtások helyén az első előnevelő csemetekerteket. Sokat tett a Mecsek erdészeti, és turistaútjainak, kiépítéséért. Az Országos Erdészeti Egyesület tagja volt. Ő tervezte 1903-ban a Mecseknádasdi községi malmot is. Életének 55-ik évében hunyt el.  Az emlékére bekerített és táblával ellátott öreg kocsányos tölgy a hetvenes évek elején egy viharban derékba tört, és elpusztult. Az emlék tovább örökítésére az erdészet egy a régi közelében álló kocsányos tölgyet jelölt ki. Fakerítéssel körbe vette, és egy emlékoszlopot helyezett el  Tripammer-fa felirattal. Az oszlopot magam készítettem és barátaim segítettek a felállításában. Az erdészet a kerítést készítette el. Mindenki pihenten indul neki a következő szakasznak a kék körjelzésen. Előbb fiatal erdőben haladunk, majd szép szálerdőben vezet utunk. Van lehetőség a különböző fák ismertetésére, felhasználásukra és kitermelésük módjaira. Megbeszéljük a teljes erdőborítás lényegét, és hogy ez miért jó a jövőre nézve. Egy kis tisztásnál készítek csoportképet a túra résztvevőiről.Tarvágáson vágunk keresztül, ahol már embermagasságúra nőtt a fiatal erdő és itt egyre meredekebben ereszkedünk a Melegmányi-völgybe. Elhaladunk egy víznyelő mellett és elérjük az első 60 éves forrást. Mikor a seprű is ideér a lassabban haladókkal, elkezdem mondani a forrás történetét.

60 éves Anyák-kútja: A Melegmányi-völgy legfelsőbb foglalt forrása. Vize a környék mészkőszikláin keresztül egy patakosbarlangon át, jut a felszínre. Változó vízhozamú karsztforrás 10-120 liter/perces vízhozamokat mérhetünk. A forrás két helyről tört fel, az egyik a foglalt forrás kifolyócsövén keresztül, a másik tőle néhány méterre fakadt. A barlangi részben történt leszakadás az esős évszak után elzáródást okozott, és a patakos kifolyást megszüntette. A forrás teljes vízhozama most a forrás nagy keresztmetszetű csövén jut a patakba. A forrást 1952-ben Csokonay Sándor építette ki. A támfal középső részében a Melegmányfelirat is olvasható. A foglalás helyétől kb. 20 m-re kezdődik meg az erős mésztufa kiválás.

Szép mésztufa kiválások mellett ereszkedünk le a csobogó patak mentén a nagy Mésztufa-vízeséshez. Sajnos kevés a csapadék és ez meglátszik a szerényen csordogáló erecskéken. A Melegmányi-forrás szépen folyik, adja a hűs forrásvizet.

 

Melegmányi-forrás A Melegmányi-völgyben a nagy vízeséstől balra található, kőfalazattal kiépített forrás. A vízhozam 1-6 liter/perc érték között változik. Felirata a kifolyócső felett olvasható. Vize a környék karsztos területeiből fakad.  A forrást 1961-ben Csokonay Sándor és segítői foglalták.

Itt hosszabb pihenőt tartunk, mindenki kényelmesen megebédelhet. Minden ülőalkalmatosságot igénybe vettünk, a kényelem érdekében. A pihenő és ebéd elfogyasztása után szót ejtek a tájvédelmi körzetek fontosságáról, és a környezetvédelemről. Elindulunk lefelé a völgyben, hogy a patakon kétszer átkelve a 60 éves Mecsek-forrást felkeressük az erdő rejtekében, melyhez nem vezet jelzett turistaút. Elhaladunk egy álló famatuzsálem mellett, majd megnézzük a háromszáz éves kidőlt famatuzsálemet. Innen két perc alatt a forráshoz érünk.

60 éves Mecsek-forrás: A forrás egy lapos terület végében található. A mészkőből készült falazatában található a forrás neve Mecsek-forrás és az elkészítésének évszáma 1952. A középső triász karbonátos üledékekből lép ki a forrásvíz a felszínre. A forrást a Mecseki Erdészeti Rt. 1995 felújította. Korábban merítős forrás volt, ma kifolyós rendszerű. A kifolyástól kb. 20 méterre az út túlsó oldalán egy kis tavat alakítottak ki, melyet a forrás vize táplál. Vízhozama 2-50 liter/perc. Egy erdészeti úton haladunk felfelé, hogy átjussunk a Nagy-Mély-völgybe. Fent az elágazásnál a bükkfába vésett évszámokat nézegetjük és a megszokott DR monogramot. Lassan lefele ereszkedünk és kerülgetjük az útra dőlt vastag fákat. A völgybe érve megmutatom a hatalmasra nőtt kocsányos tölgyeket, melyek a Mecsek hegységre nem jellemzőek. Ezek is telepített példányok. Átkelünk a betonhídon, és balra nézegetjük a mésztufa gátakat. A forrás vize az út szélén folydogál és kisebb, nagyobb kanyarokat ír le. A forrás falazatához érünk, ahol beszélek a források, és barlangok kialakulásáról a Mecsek hegységben.

Kánya-forrás A Mélyvölgyi kőfülke alatti sík részen építették. A felette elterülő hatalmas mészkőterületen található a vízgyűjtője. A forrás foglalását Csokonay Sándor és Molnár István végezte el 1974-ben. A forrás vize három vastag csövön áramlik ki az előtérbe. A középső triász időszak anizuszi emeletének mészkövéből lép ki a forrás vize évszakonként változó mennyiségben. A foglalástól 50 m-re kezdődik meg a mésztufa kiválása, amely később kisebb vízeséseket alkot. Felmászunk a Mély-völgyi kőfülkéhez, ahol régészek ősemberek eszközeit találták évtizedekkel ezelőtt. Mi a szépen rétegzett mészköveket figyeljük meg, és a lábunk alatt húzódó barlang bejáratát. Ebből hóolvadás idején rengeteg víz áramlik a kövek között a mederben lefelé.  A Kánya-forrástól felfele haladunk és egy kis vízmosásban balra lent találjuk a következő forrást.

Mariska-forrás A Nagy-Mély-völgy legfelső forrása. Foglalása támfalas építmény, melyben felül a forrás névtáblája látható, alatta a kifolyócső. Vízhozama változó: 10-80 liter/perces értékeket mérhetünk.  Mindenki felveszi hátizsákját és elindulunk egy meredekebb szakasz felé. Az erdészet kijárta az alsó utat, ezért többen ott haladunk egyre feljebb a kék sávjelzésű út felé. Mire felérünk, mindenki homlokán hízott izzadságcseppek csillognak. Kicsit szusszanunk, majd egy kevésbé meredek rész következik a Kereszt-kunyhói pihenőig. Lassan haladunk és nézegetjük a szép zöld mohapárnákat és a víz által koptatott szürke mészköveket. Kiérünk az aszfalt útra, elhaladunk az erdészház előtt, majd megállunk a volt Keresztkunyhónál lévő kőkeresztnél.

Keresztkunyhó Itt régen a favágók kis kunyhója állt. A kőkeresztet 1928-ban Rábay Gyula (1892-1968), a városi erdőhivatal vezetője építtette. Ma pihenőhely található itt ismertető táblával, szalonnasütővel, esőbeállóval.

Átmegyünk az úton, és a Fehér-kúti kulcsos házhoz indulunk. A házhoz közeledve számháborúzó diákok bujkálnak a vastag fák törzseinél, és kedvesen üdvözölnek bennünket. A kulcsos háznál a diákok tanáraival beszélgetünk a fiatalokról, kirándulásaikról.

Túratársaink egy része Árpádtetőre indul, hogy onnan Komlóra jussanak. Mi lefele indulunk, hogy az Ezeréves Gesztenyésnél szálljunk majd buszra. Kellemes úton ereszkedünk egyre lejjebb, és húsz perc múlva elérjük a település szélét. Vastag gesztenyefák kiszáradt törzseit látjuk és a kék ég fele nyújtózó kopasz ágaikat. Néhány famatuzsálem tövében új élet sarjad és tovább őrzi a gesztenyés régi hírét.

Hamar érkezik a városi busz, megfordul, és már indul is a kellemesen elfáradt turistákkal a városközpont felé.

 

 

 

Visszajelzések a Fekete Tisza-forrásról: Ez évben is sok levél és fotó érkezett a forrásról, amelyekben méltatják azt a szép munkát, melyet ott a Keleti Kárpátokban végeztünk barátainkkal.

 

Kedves József és Társai!

2012  július 18-án, immár harmadszor, mentünk el a Fekete Tisza forrásához. Láttuk a felkérésüket, így küldjük a most készült fényképet. Előtte 2010 júliusában jártunk ott, és most szomorúan láttuk, hogy bár több tábla került ki, de a magyar feliratú arról, hogy itt ered a Fekete Tisza eltűnt, helyére ukrán feliratú került. 

Üdvözlettel: Karczubné Ruszka Beáta

 

Kedves József!
Örülök, ha egy kicsit is segített az általam küldött fotó.
Jászberényben élek, élünk, és Barátaimmal egy motoros-autós túra keretében látogattuk meg a forrást.
Kőrösmezőn béreltünk egy terepjáró buszt, ami felvitt bennünket a forrás közelébe, majd az utolsó 600 métert már gyalog tettük meg.
Elismerés illet Titeket az ott végzett munkáért, számunkra pedig egy életre szóló élmény volt a kirándulás.
Üdvözlettel: Cseh Vendel

Ordas tanya: Az erdei fenyőrönkből készült faház, amely már elmúlt száz éves folyamatos karbantartást igényel. Ebben az évben favédőszer és gombaölő szer keverékével lepermeteztük a gerendákat, tisztán tartjuk a ház környezetét. Madárodúkat és etetőket javítottunk, tíz új madárodút helyeztünk ki a környéken. Figyeljük az élővilág változásait, erdészeti munkákat és mindent lejegyzünk az Ordas tanya naplójába. A környék forrásait heti rendszerességgel ellenőrizzük, takarítjuk. Megmutatjuk a ház „kincseit”, elmondjuk a ház évszázados történetét az erre kirándulóknak, bejelentett csoportoknak. Rendszeresen takarítjuk a közeli Petőczpuszta kis kápolnáját. 

Vendégek az Ordas tanyánál: Az év során többen felkeresték a kis házikót és bejegyeztek néhány gondolatot az üzenő füzetbe, mely egy fémdobozban található a bejárati ajtón.

 

Elismerés: Baumann József kapta az első Balokány-ligetért- díjat. 

Újonnan alapított elismerést adott át Pécsett a Balokány-ligetért Egyesület. A díjat a terület megóvása és fejlesztése érdekében végzett munkájáért Baumann Józsefnek ítélték oda. Baumann József a Balokány-liget újjáélesztéséért létrejött civil közösség, a Balokány Ligetért Összefogás legaktívabb tagja. A mára havi rendszerességgel tartott takarítási akciók szervezőjeként, a lépésről-lépésre megvalósuló fejlesztések egyik ötletgazdájaként és kivitelezőjeként kezdettől fogva oroszlánrészt vállalt a szükséges munkák elvégzésében. Az ő elkötelezettségének köszönhető az Aranyeső-forrás felújítása és egy szökőkút terve a forrás falazatára. A tó nyugati oldalán egy rejtett meghibásodott forrás feltárása és újjáépítése. Baumann József havonta ellenőrzi a Balokányi-források víz mennyiségét és hőfokát. Kapcsolatot tart az illetékes szervekkel, cégekkel, melyek körében a neve mostanra önmagában garanciává vált. A liget jelenlegi állapota, rendezettsége, tisztasága nagyrészt az ő lelkesedésének és óriási munkabírásának köszönhető. Mindezek alapján a Balokány-ligetért Egyesület neki ítélte oda az I. Balokány-ligetért-díjat, köszönetképpen az eddig eltelt időszakban végzett munkájáért. A díjat ezen túl minden évben az említett célok eléréséért legtöbbet tett személy kapja meg, az egyesület döntése alapján.

 

Balokány-ligetért Összefogás

 

Együttműködés: Munkánk eredményességét az teszi lehetővé, hogy jó a kapcsolatunk a Mecsekerdő Zrt-vel, a BMTSZ tagjaival a DDNPI munkatársaival és ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézetével. Kapcsolatunk közel húsz éve tart és bízunk benne, hogy a jövőben is így lesz.

Minden együttműködő partnerünknek, ezúton is köszönöm a segítséget, támogatást.

 

 

Összegzés: az elmúlt év a kedvezőtlen gazdasági helyzet ellenére eredményes, mert segítőink elsősorban a Mecsekerdő Zrt. mindent megtett azért, hogy a közjóléti létesítmények minél jobb állapotba kerüljenek. Lehetőségeik szerint anyagszállítással, munkásokkal, faanyaggal segítették a Mecsek Egyesület éves munkatervének megvalósítását. Munkájuknak köszönhetően megújultak esőbeállók, hidak, pihenőhelyek, útjelző táblák. Segítséget nyújtottak a turista utak karbantartásában, a forrásokhoz vezető lépcsők kialakításában, emlékhelyek karbantartásában.

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség tagjai részt vettek a források tisztításában, közösen végeztünk turista útkarbantartást, és útjelzésfestést. Sok közös kiránduláson, rendezvényen vettek részt tagjaink. Közös munkánk eredményeként egyre többen járják szervezetten a Mecsek turista útjait.

DDNPI munkatársaival tartjuk a kapcsolatot, és a természetvédelmi őreikkel megbeszéljük közös dolgainkat. Besegítünk a békamentési feladatok végrehajtásában, védett területek felügyeletét látjuk el virágzások idején és észrevételeinket jelentjük a természetkárosításokról.

ANTSZ. Három éve tartó szorosabb kapcsolatunk a forrásvizek minőségének vizsgálatára terjed ki, segítünk a terepmunkában, a távolabbi kevésbé ismert forrásokhoz elvezetjük munkatársaikat. Méréseik eredményéről megkapjuk a listát, melyet honlapunkon közzé adunk az érdeklődőknek.

 

Tudjuk, hogy napjaink pénzszűkös világában egyre nehezebb a boldogulás, de bízunk benne, hogy az erdőt járva és látva a sok szép változást megfeledkezünk napi gondjainkról.

 

Munkáinkat segítették: Baronek Jenő, Baranyai József, Baumann József, Baumann Józsefné, Biki Endre Gábor, Csiszár Gyula, Feketéné Czifra Éva, Golubics István, Gundrum Károly, Hastó Attila, Földesiné Kövi Ildikó, Hágendorn norbert, Hohn Miklós, Horváth Péter Brúnó, Horváth Ákos, Horváth Zoltán, Huszár Ferenc, Jónás István, Kriston Barnabás, Krisztián László, Koncz Eszter, Kőnig Ferenc, Kocsi Ágnes, Kollár Tamás, Kovács Szabó János, Lázár Tamás, Máthé Péter, Müller Norbert, Nagy Balázs, Őri Zsuzsanna, Pintér Ottó, Ripszám István, Rónaky Gizella, Sajgó Ferenc, Soóky Irén, Stalenberger Tibor, Strasser Péter, Szabó Dalecker Ibolya, Tasnádi János, Tóth Klára, Tóth Péter, Tóth Mihály, Varga Jenő, Várady József, Várnai József, Végh Károly, Wágner László, Zwick Zoltán.

 

Köszönöm tagtársainknak és segítőinknek az elvégzett munkát, mellyel hozzájárultak a Mecsek–hegység és környezetének megóvásában, szépítésében. Segítségetek nélkül nem lehetett volna ilyen eredményes és szép munkát végezni.

 

Köszönjük a szorgos munkát azoknak a ”névtelen” segítőinknek is, akik 2012 évben kirándulásaik alkalmával kitisztították a források előterét, összeszedték a szemetet és óvták környezetünk tisztaságát.

 

Köszönettel: Baumann József Munka Osztály elnöke

Képek 2012: https://picasaweb.google.com/117472526231510299537/MecsekEgyesuletEvkonyv2012

Virág album: https://picasaweb.google.com/117472526231510299537/ViragAlbum

 

Kategória: Munka Osztály

1. oldal / 7

Hírek

Forrástisztítások a Közép-Mecsekben 2012. március - Fotók: Baumann József

BaumforrasBaumforrasBaumforrasBaumforrasBaumforrasBaumforrasBaumforrasBaumforrasBaumforrasBaumforrasBaumforrasBaumforrasBaumforrasBaumforrasBaumforrasBaumforrasBaumforrasBaumforrasBaumforrasBaumforrasBaumforrasBaumforrasBaumforrasBaumforrasBaumforrasBaumforrasBaumforras

A Balokány-liget télen

BalokanytelBalokanytelBalokanytelBalokanytelBalokanytelBalokanytelBalokanytelBalokanytelBalokanytelBalokanytelBalokanytelBalokanytelBalokanytelBalokanytelBalokanytelBalokanytelBalokanytelBalokanytelBalokanytelBalokanytelBalokanytelBalokanytelBalokanytelBalokanytel

Egyre szebb városunk! - A Tettye környékéről készült fotókat Baumann József készítette

VarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunk

Őszi munkák a Mecseken - Fotók: Baumann József 2011.11.14.

JoskaJoskaJoskaJoskaJoskaJoskaJoskaJoskaJoskaJoskaJoskaJoskaJoskaJoskaJoskaJoskaJoskaJoskaJoskaJoskaJoskaJoska

Séta a Balokány-ligetben - Fotók: Baumann József

Balokany
Balokany
Balokany
Balokany
Balokany
Balokany
Balokany
Balokany
Balokany
Balokany
Balokany
Balokany
Balokany
Balokany

Makovecz Imre emlékünnepség a Balokányban

MakoveczMakoveczMakoveczMakoveczMakoveczMakoveczMakoveczMakoveczMakoveczMakoveczMakoveczMakoveczMakoveczMakoveczMakoveczMakovecz

2011. 11. 24. Kirandulás a zúzmarás Mecsekben - Fotók: Baumann József

ZuzmaraZuzmaraZuzmaraZuzmaraZuzmaraZuzmaraZuzmaraZuzmaraZuzmaraZuzmaraZuzmaraZuzmaraZuzmaraZuzmaraZuzmaraZuzmaraZuzmaraZuzmaraZuzmaraZuzmaraZuzmaraZuzmaraZuzmaraZuzmaraZuzmara

A Fekete-Tisza-forrás

Feketetisza
Feketetisza
Feketetisza
Feketetisza
Feketetisza
Feketetisza
Feketetisza
Feketetisza
Feketetisza
Feketetisza
Feketetisza
Feketetisza
Feketetisza
Feketetisza
Feketetisza
Feketetisza
Feketetisza
Feketetisza
Feketetisza
Feketetisza
Feketetisza
Feketetisza
Feketetisza
Feketetisza
Feketetisza
Feketetisza

Forrástisztítások 2011. október 12.

Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann