Munka Osztály

Osztályelnök: Baumann József

Kategória: Munka Osztály

A Négy barát-forrást 1964-ben Csokonay Sándor építette ki, majd 1984-ben a PTTE egyesület beépítette a Csokonay Sándor által vésett táblát. A forrás évtizedeken keresztül elhanyagolt állapotban volt, és eliszaposodott. 2001-ben Baumann József és barátai a forrást feltárták és kifolyós rendszerűre alakították át. Azóta tizennégy év telt el és a forrás a kellő kötőanyag hiánya és a talaj mozgása miatt megrepedezett balesetveszélyessé vált. A Mecsek Egyesület megkérte a szükséges engedélyeket és 2015. október 21-én neki állt a Munka Osztály a felújításának. A Mecsekerdő Zrt. anyagszállítással és anyagbeszerzéssel támogatta a forrásfelújítását. A forrást teljesen le kellett bontani, csak a foglaló medence maradt az eredeti helyén. Küzdelmes és nehéz napok következtek. Reggel kilenc órától délután öt óráig dolgoztunk tízen öt napon keresztül. Minden nap négy kilométert kellett gyalogolnunk, a forrásig felfele 250 méter volt a szintkülönbség és fáradtan hazafele ugyanennyi várt ránk, szerencsénkre most már lefele. Esőben, sárban és szerencsére a vége fele kellemes őszi napsütésben dolgoztunk. Sok nagyméretű követ kellett kiásni az iszapból, hogy a forrást megfelelően ki tudjuk építeni. Kitartó munkánkat siker koronázta, mert tizenöt napi munkával a Mecsek-hegység egy újabb szép stabil vízfolyású forrással gazdagodott. Köszönöm barátaimnak, segítőimnek a kitartó munkát!

Baumann József, Bánvölgyi Vilmos, Kriston Barnabás, Jónás István, Stalenberger Tibor, Hofmann Ákos, Kriston István, Baumann Józsefné.

 

https://picasaweb.google.com/117472526231510299537/NegyBaratForrasEpitese2015November10

 

https://picasaweb.google.com/117472526231510299537/FarkasForrasFelujitasa2015November13

Kategória: Munka Osztály

 Több hónapja nem jártam a Darázs-kútnál forrást ellenőrizni. Már akkor szükség lett volna az ösvény tisztítására, de nem volt rá időm. Sajnos benőtte az erdő a forráshoz vezető kis ösvényt. Most hoztam magammal metszőollót és egy nagyobb favágó ollót, hogy a benőtt hársakat kicsípjem vele. Alig haladtam néhány métert a zöld kör jelzésen, amikor elakadtam az úton heverő karvastagságú levágott ágas husángokon. Egy vastag bükköt vágtak ki az út mentén és az úton hagyták a nyesedékeket. A fű és a szederinda már benőtte, ezért elég nehéz volt elvonszolni őket odébb egy kupacba. Ezen túljutva már láttam ismét a nyilazott jelzést, de amerre mutatott ott csak benőtt fiatal hársak és szederinda volt mindenütt. Zsákomat ismét lerakva a fa tövéhez nekiálltam a bozót irtásának. A nagy meleg egyre jobban átnedvesítette pólómat, folyt arcomról a verejték. Felnőtt a sok kis hársfa, melyek nagy része sarjhajtásból nőtte ki magát közel kar vastagságúra és eltakarta a gyalogösvényt. Itt is küzdeni kellett a szederindával, csak néhány szem hamvas szeder volt jutalmam a küzdelemben. Egy órai kínlódás után végre a szálerdő fái közé értem. Itt már gyorsabb volt a haladás nem volt szederinda. Lesétáltam a kis domboldalon és lepakoltam a padnál. A forrásnál minden rendben van a felső kifolyón 0,5 literrel folyik a víz, az alsó kifolyón 1,7 literrel. Megmostam kezemet, verejtékező arcomat és fejemre is juttattam a hűs forrásvízből.  A padon muszáj volt ülnöm egy keveset, hogy sajgó derekamat pihentessem. Eszembe jutottak a régi túrák, amikor még fiatal turistaként a „régi nagyokkal” túráztunk a Mecseken és legtöbbjüknél a hátizsákban lapult a metszőolló rongyba csavarva. Ha olyan szakaszhoz értünk elővették és metszegették a belógó ágakat és szederindákat. Lehajoltak az útra hullott száraz fáért és odébb dobták. Erdei pihenőhöz érve első volt a környék szépítése és csak utána ülhettünk le falatozni. Senki nem érezte kényszernek, abban az időben ez természetes volt. Sajnos mára kevesen maradtak közülük a Mecseken, hogy a mai fiataloknak példát mutassanak az erdő írott és íratlan szabályairól. Termetes bögöly kőrözget körülöttem, hogy egy jót falatozzon, de nem hagyom magam és folytatom a munkát. Kis hársakat csipkedek ki az út közepéről és a szélekről, eldobálom az öreg bükk lehullott kar vastagságú ágait. A forrás lépcsőéig érek itt néhány belógó gyertyán ágát csípem le és körben a forrás falazata körül a szederinda szálait, ismét pihenek egy keveset és leveszem pólómat, melyből csöpög a víz.  A forrásnál megtöltöm félliteres poharam és apró kortyonként iszogatom tartalmát. Jólesik a hűs finom víz és a pihenés a padon. Csend van, csak a forrás vize csörgedezik a mészkőre hullva és indul hosszú útjára az erdő fái között. Készítek néhány fotót és elindulok a már járható turistaúton ki a Stiglicfogdosó felé.

Baumann József forrásépítő

Kategória: Munka Osztály

Múltidéző túra Párás időben az esőt elkerülve ismét egy kellemes napot töltöttünk harmincan a Mecsek zegzugos erdészeti útjait, járva, hegyen völgyön át. Örömmel tapasztaltuk, hogy az érintett forrásokat szépen kitisztítva találtuk és az erdei pihenőknél sem volt szemét. Ez úton is köszönjük a mecseki forrásvédnökök lelkiismeretes munkáját! A Magyarok kunyhójánál felidéztük történelmünk 1918-tól napjainkig történt jelentősebb eseményeit. További utunk során többször megemlékeztünk elődeink szorgos lelkiismeretes munkáiról. Köszönjük a Pécsi Ifjúsági Egyesületnek, hogy megterveztek és legyártottak a huszonhat kitűzőt, a túra résztvevőinek díjmentesen. Baumann József túravezető

Fotók: https://plus.google.com/u/0/photos/117472526231510299537/albums/6185867413420923713

Kategória: Munka Osztály

A Munka Osztály 2013-évi beszámolója

 

 

A munka Osztály éves tervének megfelelően végezte tevékenységét, melyek megvalósításáról alább számolok be.

 

Természetvédelem: Télen, rendszeresen etettük a madarakat az Ordas tanyánál. A változatos élelem vásárlásának költségeit az osztály teremtette elő. Tíz darab madárodút gyártottunk és helyeztünk ki az Ordas tanya környékére a régiek pótlására. A felnövekvő fiatal erdő is szükségessé tette az odúk kihelyezését. A faanyagot az erdészet biztosította. 0001 kép

Több alkalommal vettünk részt a Mecsek-hegység és a város szeméttől való megtisztításában. A Balokány-ligetben rendszeresen tisztítottuk a tó felszínét a zöldmoszat túlszaporodása ellen. Két alkalommal lekaszáltuk a tó környékét és elszállítottuk az EKF beruházás hátrahagyott fatuskóit, betondarabjait. 0002 kép.  Jártuk a Mecsek védett területeit és óvtuk a szigorúan védett növényeket a gondatlan kirándulóktól. Két alkalommal gyűjtöttük a békákat Sikondán 0003 kép. Vetítéses előadásokat tartottunk a Mecsekről és a Balokány-ligetről.

 

Források karbantartása: Az év során a források karbantartása és három forrás teljes felújítása volt a fő feladat. Barátaimmal és segítőimmel, Jónás Istvánnal és Nagy Balázzsal számos forrás ülepítő medencéjét tisztítottuk ki és tettük rendbe környezetüket, festettük újra a megkopott táblákat. A Rigó-forrásnál a vörös homokkőbe belevéstük a forrás nevét. A Kardos úti kulcsos háznál új tűzrakót építettünk mészkőből a természetjárók segítségével. A kora tavasszal beadott forrásengedélyeket sajnos csak szeptember végén kaptuk meg, így egyszerre kellett nekiállni a források felújításának. Elvégeztük a harminc éve elhanyagolt állapotban lévő Andorlaki-forrás teljes felújítását.

 

Újra felkerül a térképre az Andorlaki-forrás

 

2013. szeptember második felében a Mecsekerdő Zrt. és a Mecsek Egyesület Munka Osztálya romjaiból újjáépítette az Andorlaki-forrást. Az elmúlt évben egy új kék négyzetjelzésű turistaút lett kialakítva Pécs-Somogy közelében. Ez vetette fel a gondolatot, hogy újítsuk fel a már teljesen használhatatlan régi forrást. A forrás felújítása mellett szólt továbbá a folyamatos víz megjelenése, az aszályos években is.

A forrást a közelében lévő vadászházról nevezték el. A forrás közelében található az Andorlaki-vadászház mely nevét Kolossváry Andorról (1863-1941) kapta, aki a székesegyházi uradalom erdőgazdasági vezetője, erdészeti szakíró, a Sikondai Gyógyfürdő létesítője volt.) A régi ház fából készült, de tönkrement. Ennek helyére épült az új vadász-ház téglából.

A forrás homlokfala komlói andezitből készült, az előteréhez a régi forrás két betonlapját használtuk fel. Táblája gránitból készült és rajta látható középen az erdészek szimbóluma a tölgyfacsillag.  0004. kép

 

Mihály remete-forrás: A Szúadó-völgy felső részén, annak nyugati oldalában a völgytalphoz közel található. Megközelíthető a K+jelzésű turistaútvonalon. A földút mentén jelentkezik a forrás vize, melynek hozamai 3-12 liter/perc értékű. A forrást 1955-ben foglalták. Az itt kilépő víz az alsó triász homokkő és aleurit réseiből és hasadékaiból ered. A forrás nevét a valamikor ezen a környéken lakó Mihály nevű remetéről kapta. Az 1950-es évekig a turistatérképeken Remete-forrásként szerepelt.

A forrás teljes felújítását az indokolta, hogy nagyobb csapadékmennyiségek alkalmával a patak vize elöntötte a forrás előterét és feltöltötte hordalékkal. Az évek során a patak fenékszintje is megemelkedett, ami tovább fokozta a forrás előterének iszappal való feltöltődését. Ezért került sor a forrás teljes felújítására. Elvégeztük az oldalsó vízerek bekötését egy központi ülepítő medencébe, ezáltal a forrás vízhozama a duplájára nőtt. Kifolyócsövét magasabbra tudtuk helyezni az új foglalással, így a patak hordaléka nem tudja majd eltemetni. Mészkőfallal támasztottuk meg a partoldalt az errózió megakadályozása végett. 0005 kép. 0006 kép.

 

A Véméndi Szent-kút és Szerb kápolna: A kápolnát 1852-ben építették a falú szélén egy völgyben. A kápolna alatt fakadó forrás vízének gyógyító ereje volt a hívők szerint. Napjainkra csak néhány kő ajtókeret és törmelék maradt, ami a földön hever. A forrás és kápolna felújítását a falubeliek kérték a Mecsek Egyesülettől. A falú, építőanyagokkal és szakemberekkel segít az építkezésnél. További támogató a Mecsekerdő Zrt. és a Mecsek Egyesület. A forrás felújítása elkezdődött és reményeink szerint még ebben az évben elkészül.   0007 kép.

 

Új táblát kapott a Cserkész-forrás

 

Részlet az Ordas tanya naplójából: 2013. május. 02. csütörtök. A Kőlyuk előtt lévő Cserkész-forrás tábláját vandálok néhány éve megrongálták. Az alumínium csövét akarták kivenni és pénzé tenni. Mivel stabilan be volt építve kudarcot vallottak, ezért a forrás tábláján álltak bosszút összetörték.

Természetjáró ismerősöm Bóday Miklós és segítőtársa Kassai József kőfaragó a harminc ezer forintértékű új forrástáblát elkészíttették, és díjmentesen átadták a Mecsek Egyesület Munka Osztályának, hogy építsék be a rongált tábla helyére.

A Mecsekerdő Zrt. terepjárója döcög befele velünk kőlyuk irányába a kellemes nyári melegben. A forráshoz érve lepakoljuk az anyagokat, cementet, homokot, szerszámokat és a nehéz vastag világos színű gránit forrástáblát. Hárman, Jónás István, Nagy Balázs és jómagam gumicsizmát húzunk, mivel a vizes előtérben dolgozunk. Bóday Miklós és fia Barnabás bakancsban tisztítják meg a meder két partját az uszadék fáktól és a kimosott kövektől, melyek torlaszokat képeztek. Istvánnal a régi tábla kivésésén dolgozunk felváltva, Balázs kapával a vízelvezető árkot tisztítja mélyebbre, mert a sok hordalékkő feltöltötte a medret. Miklós és Barnabás is megizzad, mire rendet raknak a területen. Balázsnak is sikerélménye van, mivel a víz elfolyik a megtisztított mederben. Készen vagyunk a régi tábla kivésésével, beépítés előtt Balázs felmossa a forrás előterét, csak úgy ragyognak a mészkövek. Megkeverem a cementes anyagot, egy kiegyenlítő réteget viszek fel a kivésett felületre, majd egy vastagabb réteget teszek fel, melybe beleillesztem a nehéz táblát. Tompa ütésekkel egyenletesen elrendeződik a cementes anyag, kiszorulnak a légbuborékok és a felesleges ragasztó massza. A résekbe kisebb köveket dugva kikenem a tábla széle és a falazat közötti részt. Ezt a sima felületet néhány nap múlva erdei földel, bedörzsölöm, így két hónap múlva moharéteg telepszik meg és még szebben érvényesül az új tábla formája. A tábla írása még nem látható, mert a felületét leragasztottam a beépítés során keletkező, esetleges sérülések végett.

Letisztítjuk a szerszámokat, összepakoljuk a maradék cementet, homokot és kis kitérővel elmegyünk a Sziklás-forráshoz, hogy a szárazon rakott forrás köveit megigazítsuk, és a szükséges helyeken rögzítsük. A hóolvadáskor a normál vízhozam sokszorosa ömlik lefelé egy fölső üregből, ami a köveket meglazította, ledöntötte. Fél óra alatt végzünk, és szépen megjavítottuk a falazatot, az előtérből a víznek elfolyási lehetőséget biztosítottunk.

A Cserkész-forrásnál közben meghúzott a kötőanyag és le lehet venni a védő ragasztópapírt a homokfúvással megírt gránittábláról. A megszépült forrás köveire ülünk, és egy fotót készítünk az építő csapatról. Ismét szép a forrás, csak a jobb oldalán egy nagy vízmosás csúfítja el, melyet a hatalmas víztömeg hóolvadáskor kimosott. Évek óta ez történik, és jó lenne, ha az illetékesek szakszerűen elvégeznék az időszakosan feltörő hatalmas vízmennyiség elvezetésének problémáját.

Még készítünk néhány felvételt az újra szép forrásról bízva abban, hogy a mi életünkben kitart ez a tábla, és nem kell, hasonló okból javítani.

Szép zöld erdőben indulunk kifelé a virágokkal szegélyezett úton jóérzéssel szívünkben.

Köszönöm mindenkinek, akik a Cserkész-forrás megújításában részt vettek. 0008 kép.

 

Havi rendszerességgel mérjük a Balokány-liget forrásainak vízhozamát, és hőmérsékletét, tisztán tartjuk az Aranyeső-forrást.

Magánszemélyek és természetjáró egyesületek forrásvédnökségük alapján tisztítják a vállalt forrásaikat. Sok visszajelzés érkezik közös levelező rovatunkba, ahol az elvégzett munkákról, hiányosságokról számolnak be.

 

Részlet egy forrásvédnök leveléből:

„Üdvözlet Mindenkinek!

Néhány napja szerencsére akadt egy kis szabadidőm, és az időjárás is megkegyelmezett nekem, így kijutottam a forrásaimhoz, egy kivételével. Neki sajnos még most is adós vagyok a tisztításával.
Az első a Nyáras-forrás volt, amely a szokásos jelentős vízhozamához képest csekély vízhozammal, de stabilan folyik, kb. 55s alatt ad 1l-t. Kimertem a medencéjét, amelyben törött barna sörösüvegszilánkokat is találtam, valamint zöld szilánkokat szedtem össze a kifolyásából is. A lehullott ágakat, leveleket eltávolítottam az előteréből, és a kimert vízzel a bemosódott földet is lemostam. Az elfolyást jobb híján (otthon maradtak az eszközök)  kövekkel próbáltam meg eltömíteni csekély sikerrel. (Már tavasszal észrevettem, hogy a beton alatt folyik ki a víz a medencéből. Nem tudom, mióta lehet ez így, de félő, hogy egy kemény tél megmozgatja az egész placcot.) A Nyáras patak ezen a szakaszon (és még feljebb is) ki van száradva teljesen.
A következő a Szarvas-kút volt, ahol meglepően bőven folyt a víz a patakban. A lépcsője rendben van, az előteréből eltakarítottam a leveleket, a szokásos csekély vízhozamát adva csordogált.
A Szúnyog-forrás medencéjét szintén szárazra mertem, a környékéről eltakarítottam a rothadó leveleket, és a bemosódott sarat. A szokásos csekély vízhozammal csordogált, sajnáltam azt, hogy nyáron, a nagy szárazság idején nem volt módom meggyőződni róla, hogy a fentebbivel együtt adtak-e vizet folyamatosan, vagy kiszáradtak, és azóta újraindultak. Az elfolyásában viszont rengeteg ág van bedobálva, a mellette lévő erdőrészletet ugyanis valamikor nem túl rég ritkították, annak a gallyait ide szórták be.
A Vacak-forrás vizet nem ad, vörös vasas szivárgás látható csak a kifolyásánál, jelenleg nem is foglalkoztam vele, csak a levelektől tisztítottam meg nagyjából.
Eddig tartott az egyik napom, melyek már sajnos egyre rövidebbek. A következő nap csak délután értem rá, ekkor látogattam meg a Bótos-kutat, amely stabilan folyt, a szokásos vízhozamával. A bemosódott földet lemostam a környékéről, a leveleket elsöpörtem róla és a kifolyásából.
A Miska-forrás medencéjében és kifolyásában bűzösen rothadtak a levelek, vízkifolyása nem volt. A medencéjéből a rothadó levelek jelentős részét kipucoltam, továbbiak akkor, ha megjelenik a vízkifolyás. Az árkát is kivájtam, most már folyhat, ha akar. Egy-két elmozdult lépcsőt megigazítottam.
Sajnos ennyi fért a második napomba, így a Cigány-forrásnak adósa maradtam, mert mire leértem a völgybe, addigra besötétedett.
Képek mellékelve, további jó munkát, szép időt, és kellemes túrázást kívánok mindenkinek!
Üdvözlettel: „Atis”

A Mecseken 250 foglalt forrásból 150-nek van védnöke, akik évente négy alkalommal megtisztítják a vállalt forrásaikat és jelzik a hibákat a munka osztály felé.Az erdészet nagy segítséget nyújtott a forrásfelújításoknál és a forrásokhoz vezető lépcsők felújításában. 0009. kép.

 

Túravezetések, turistautak karbantartása: Az év folyamán több túravezetést vállaltunk, iskoláknak, desztinációnak, szakosztályoknak. A Balaton felvidékről két szakosztály ismét kért túravezetést a Mecseken. A BMTSZ tagjainak segítettünk a turistautak útjelzéseinek megújításában. A Leöwey Klára Gimnázium diákjainak több alkalommal megszerveztük az erdei takarításokat a „Társadalmi szolgálat” keretében. 0010 kép. 0011 kép, 0012 kép

 

Emlékhelyek gondozása: Továbbra is fontos feladatunknak tartjuk a múlt emlékeinek megóvását, és a megemlékezéseket elődeink munkásságáról. Gondozzuk Kiss József sírkertjét. A Magyarok kunyhójánál lévő emlékoszlopnál minden év augusztusában megemlékezünk turista elődeinkről. 0013 kép. Részt veszünk minden év első hónapjában a Cinke tanyánál a Baranyai Aurél emléktúrán. Óvjuk és takarítjuk a Tripammer-fa környékét és a Balog fája pihenőt. 0014 kép.  Gondozzuk a Széchenyi téri Időjelző házikót. A természetjárók panteonjába táblát építettünk be Medovarszky László tájfutó emlékére, akitől sokan tanultuk a terepgyakorlatot és térkép ismeretet. A Véméndhez közeli volt Dömörkapú település felújított sírkövein a gót vésett betűket fekete színűre festettük.

 

Visszajelzések a Fekete Tisza-forrásról: Ez évben is sok levél és fotó érkezett a forrásról, amelyekben méltatják azt a szép munkát, melyet ott a Keleti Kárpátokban végeztünk barátainkkal.

 

„Nemcsak a folyók kötnek össze, hanem a forrás is”

 

Baumann József, aki komoly alkotó munkájával - tervezőként és építésvezetőként–nagy mértékben hozzájárult a Fekete Tisza forrása építményének megújításához, rendszeresen kap leveleket, a forrást felkeresőktől. A levelek zömmel az öröm és a köszönet hangján szólnak. A több száz kilométeres távolságban, Ukrajna területén lévő forráson elhelyezett magyar felirat megdobogtatja a szívét az arra járóknak. Olyannyira, hogy gyakran adnak hírt, képet ott jártukról, a forrás állapotáról.

 

Amit a napokban kapott Baumann József, az egyedülálló ebben a kategóriában. Érdemes idézni a levél feladóját:

Tisztelt Baumann József!

2011-ben Jártunk a Tisza-forrásnál, azután írtam Önnek levelet.

Kaptunk Öntől több linket, nézegettük a férjemmel és csodáltuk Önt és a csapatot.

Most vettem a bátorságot és elküldöm a TISZA-FORRÁSÁT textilből.

Varrónő vagyok és egy pályázatra készítettem.

Üdvözlettel Virágné Tiszafüredről

 

Kedves József!
2013. 06. 08. volt szerencsém lenni a Tisza eredeténél. Látni és érezni a természet
erejét és a gondos emberi kéz munkáját. A szépen rendbe tett környéket.
Inni a kibuggyanó hűvös, de éltető Tisza vízből.
Amit kért a táblán azt most örömmel teljesítem.
Köszönöm a csoport nevében is az Ön közreműködését, rendben találtuk a forrás környékét.
Üdvözlettel
Zsné Zana Mária

Tisztelt Baumann Úr! 

Nagyon köszönjük a forrás rendbehozatala érdekében végzett munkájukat. Hála Istennek, ma is jó állapotban van, amit a képek is tanúsítanak. A táblákat sem firkálta össze senki. Sok örömet szereztek nekünk és valószínűleg még sok magyar látogatónak. Üdvözlettel:  Nagy Béla és Nagyné Ildikó Budapestről

Kedves József!

Egy terepjárós autós túra résztvevőjeként volt szerencsém megismerni a forrást. Ukrán terepjárós ismerősöm szervezte a túrát, Magyarországról, Táborfalváról, egyedül én voltam, osztrák, német, litván, résztvevő társakkal. Az egyik táborhelyünk a forrás fölötti tisztáson volt, csodás élmény volt ott lenni! Sajnos nagy szárazság van ott is épp csak csordogált a forrás. Nagyon szépen felújították a forrást, minden elismerésem az Önöké, nagyon örülök, hogy vannak még ilyen emberek, mint Önök! Üdvözlettel: Hrubos György! 

Már nem titok az sem, hogy egy készülő, útikönyvben, filmben is ott lesznek majd Baumann József képei, gondolatai, feljegyzései a nagy vállalkozásról. Gondolom - ilyenkor érzi úgy az ember, hogy nem volt hiábavaló a munkánk. 0015 kép.

Tóth Klára

 

Ordas tanya: Az erdei fenyőrönkből készült faház, amely már elmúlt száz éves folyamatos karbantartást igényel. Ebben az évben két új tartógerendát építettünk be a régi korhadtak helyére, melyek az előtér tetőszerkezetét tartják. 0016 kép. Tisztán tartjuk a ház környezetét lekaszáltuk a kis tisztást. Madárodúkat és etetőket javítottunk, tíz új madárodút helyeztünk ki a környéken. Figyeljük az élővilág változásait, erdészeti munkákat és mindent lejegyzünk az Ordas tanya naplójába. A környék forrásait heti rendszerességgel ellenőrizzük, takarítjuk. Megmutatjuk a ház „kincseit”, elmondjuk a ház évszázados történetét az erre kirándulóknak, bejelentett csoportoknak. Rendszeresen takarítjuk a közeli Petőczpusztai kis kápolnát, a Balog fája környékét, és a Magyarok kunyhójának emlékhelyét. 0017 kép.

 

Vendégek az Ordas tanyánál: Az év során többen felkeresték a kis házikót és bejegyeztek néhány gondolatot az üzenő füzetbe, mely egy fémdobozban található a bejárati ajtón.

0018 kép.  0019 kép.

 

Együttműködés: Munkánk eredményességét az teszi lehetővé, hogy jó a kapcsolatunk a Mecsekerdő Zrt-vel, a BMTSZ tagjaival a DDNPI munkatársaival és ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézetével. Kapcsolatunk közel húsz éve tart és bízunk benne, hogy a jövőben is így lesz.

Minden együttműködő partnerünknek, ezúton is köszönöm a segítséget, támogatást.

 

 

Összegzés: az elmúlt év a további kedvezőtlen gazdasági helyzete ellenére eredményes, mert segítőink elsősorban a Mecsekerdő Zrt. mindent megtett azért, hogy a közjóléti létesítmények minél jobb állapotba kerüljenek. Lehetőségeik szerint anyagszállítással, munkásokkal, faanyaggal segítették a Mecsek Egyesület Munkaosztály éves munkatervének megvalósítását. Munkájuknak köszönhetően megújultak esőbeállók, hidak, pihenőhelyek, útjelző táblák. Segítséget nyújtottak a turista utak karbantartásában, a forrásokhoz vezető lépcsők kialakításában, emlékhelyek karbantartásában.

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség tagjaival közösen részt vettünk a források tisztításában a turista utak festésében és karbantartásában. 0020 kép. Sok közös kiránduláson, rendezvényen vettek részt tagjaink. Megköszöntöttük a Mecseki „turistaházak atyját” Kiss Lajos bácsit 94 születésnapján a Betyár tanyánál. 0021 kép. Közös munkánk eredményeként egyre többen járják szervezetten a Mecsek turista útjait. 0022 kép.

DDNPI munkatársaival tartjuk a kapcsolatot, és a természetvédelmi őreikkel megbeszéljük közös dolgainkat. Besegítünk a békamentési feladatok végrehajtásában, védett területek felügyeletét látjuk el virágzások idején és észrevételeinket jelentjük a természetkárosításokról.

ANTSZ. Három éve tartó szorosabb kapcsolatunk a forrásvizek minőségének vizsgálatára terjed ki, segítünk a terepmunkában, a távolabbi kevésbé ismert forrásokhoz elvezetjük munkatársaikat. Méréseik eredményéről megkapjuk a listát, melyet honlapunkon közzé adunk az érdeklődőknek. Sajnos ebben az évben kevesebb forrás bevizsgálására volt lehetőségük.

 

Az elmúlt évben ismét sikerült munkánkkal megőrizni elődeink épített emlékeit és újakat is létrehozni. A sok vandál rongálás időnként elveszi kedvünket az alkotó munkától, de elődeink tisztelete, példája mindig új erőt ad számunkra a további feladatok elvégzéséhez.

 

Munkáinkat segítették: Baronek Jenő, Baumann József, Baumann Józsefné, Bayer Richárd, Biki Endre Gábor, Bóday Miklós,  Csiszár Gyula, Feketéné Czifra Éva, Földesiné Kövi Ildikó, Golubics István Hágendorn Norbert, Hastó Attila, Hohn Miklós,Horváth Ákos, Horváth Péter Brúnó, Horváth Zoltán, Jónás István, Kassai József, Kriston Barnabás, Kriston István, Krisztián László, Kőnig Ferenc, Kollár Tamás, Kovács Szabó János, Lázár Tamás, Leipold Arnold, Mucsi Gabriella, Müller Norbert, Nagy Balázs, Pintér Ottó, Plántek István, Ripszám István, Rónaky Gizella, Sajgó Ferenc, Soóky Irén, Stalenberger Tibor, Strasser Péter, Szabó Dalecker Ibolya, Tasnádi János, Tóth Klára, Tóth Péter, Varga Jenő, Várady József, Végh Károly, Zwick Zoltán.

 

Köszönöm tagtársainknak és segítőinknek az elvégzett munkát, mellyel hozzájárultak a Mecsek–hegység és környezetének megóvásában, szépítésében. Segítségetek nélkül nem lehetett volna ilyen eredményes és szép munkát végezni.

 

Köszönjük a szorgos munkát azoknak a ”névtelen” segítőinknek is, akik 2013 évben kirándulásaik alkalmával kitisztították a források előterét, összeszedték a szemetet és óvták környezetünk tisztaságát.

 

Köszönettel: Baumann József Munka Osztály elnöke

 

https://plus.google.com/photos/117472526231510299537/albums/5982901347029608465?banner=pwa#photos/117472526231510299537/albums/5982901347029608465?banner=pwa

 

https://plus.google.com/photos/117472526231510299537/albums/5966894334583665105?banner=pwa&authkey=CJKx2O7Q3oCotwE#photos/117472526231510299537/albums/5966894334583665105?banner=pwa&authkey=CJKx2O7Q3oCotwE 

 

Képaláírások:

 

0001. kép.  Madáretető

0002. kép. Leöweys diákok takarítása a Balokány-ligetben

0003. kép. Baumann József Békamentés

0004. kép. Andorlaki-forrás

0005. kép. Kőhordók a Mihály remete-forrásnál Plántek István, Kriston István, Bayer Richard, Baumann József

0006. kép. Kövek a forrás megújításához

0007. kép. Szent-kút romjai

0008. kép. A Cserkész-forrás új táblája

0009. kép. Az erdészet dolgozói lépcsőépítést végeznek az Andorlaki-forrásnál

0010. kép. Leöweys diákok szemétgyűjtése Rigó-kút környékén

0011. kép. Desztinációs túra Orfű környékén

0012. kép. Balatonfüredi turisták a Nagy-mezőn

0013. kép. Megemlékezés a Magyarok kunyhójánál

0014. kép. A Balog fájánál Baumann József

0015. kép. Fekete Tisza-forrása 2013

0016. kép. Korhadt gerenda kivésése az Ordas tanyánál Nagy Balázs

0017. kép. Petőczpusztai kápolna

0018. kép. Vendégek az Ordas tanyánál Lovas Ági, Nagy Balázs, Kóczán Zsuzsanna, Kovács József

0019. kép. Az Ordas tanya nyáron

0020. kép. Útjelzés előrajzolása Baumann Józsefné

0021. kép. Kiss Lajos bácsi és köszöntői

0022 kép.  Kirándulók a Baranyai Aurél emléktúrán. Jobbra Baranyai Pál a „vendéglátó”

 

 

 

Kategória: Munka Osztály

1. oldal / 7

Hírek

Forrástisztítások a Közép-Mecsekben 2012. március - Fotók: Baumann József

BaumforrasBaumforrasBaumforrasBaumforrasBaumforrasBaumforrasBaumforrasBaumforrasBaumforrasBaumforrasBaumforrasBaumforrasBaumforrasBaumforrasBaumforrasBaumforrasBaumforrasBaumforrasBaumforrasBaumforrasBaumforrasBaumforrasBaumforrasBaumforrasBaumforrasBaumforrasBaumforras

A Balokány-liget télen

BalokanytelBalokanytelBalokanytelBalokanytelBalokanytelBalokanytelBalokanytelBalokanytelBalokanytelBalokanytelBalokanytelBalokanytelBalokanytelBalokanytelBalokanytelBalokanytelBalokanytelBalokanytelBalokanytelBalokanytelBalokanytelBalokanytelBalokanytelBalokanytel

Egyre szebb városunk! - A Tettye környékéről készült fotókat Baumann József készítette

VarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunkVarosunk

Őszi munkák a Mecseken - Fotók: Baumann József 2011.11.14.

JoskaJoskaJoskaJoskaJoskaJoskaJoskaJoskaJoskaJoskaJoskaJoskaJoskaJoskaJoskaJoskaJoskaJoskaJoskaJoskaJoskaJoska

Séta a Balokány-ligetben - Fotók: Baumann József

Balokany
Balokany
Balokany
Balokany
Balokany
Balokany
Balokany
Balokany
Balokany
Balokany
Balokany
Balokany
Balokany
Balokany

Makovecz Imre emlékünnepség a Balokányban

MakoveczMakoveczMakoveczMakoveczMakoveczMakoveczMakoveczMakoveczMakoveczMakoveczMakoveczMakoveczMakoveczMakoveczMakoveczMakovecz

2011. 11. 24. Kirandulás a zúzmarás Mecsekben - Fotók: Baumann József

ZuzmaraZuzmaraZuzmaraZuzmaraZuzmaraZuzmaraZuzmaraZuzmaraZuzmaraZuzmaraZuzmaraZuzmaraZuzmaraZuzmaraZuzmaraZuzmaraZuzmaraZuzmaraZuzmaraZuzmaraZuzmaraZuzmaraZuzmaraZuzmaraZuzmara

A Fekete-Tisza-forrás

Feketetisza
Feketetisza
Feketetisza
Feketetisza
Feketetisza
Feketetisza
Feketetisza
Feketetisza
Feketetisza
Feketetisza
Feketetisza
Feketetisza
Feketetisza
Feketetisza
Feketetisza
Feketetisza
Feketetisza
Feketetisza
Feketetisza
Feketetisza
Feketetisza
Feketetisza
Feketetisza
Feketetisza
Feketetisza
Feketetisza

Forrástisztítások 2011. október 12.

Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann
Baumann