A mecseki források története

A Mecsek-hegységben turisztika céljaira a források kialakítását az 1890-es évek elején kezdték el. A Mecsek Egyesületbe szerveződött turisták a kiépített és jelzéseikkel ellátott utak mentén található természetes vízfolyásokat szükség esetén foglalással látták el 1891-től, melyek lehettek merítős kutak, vagy kifolyóval ellátott falazott vízfolyások. A Mecsek Egyesülethez csatlakozott és a munkákat segítette az 1911-ben alakult Természetbarátok Turista Egyesülete. Így már két természetjáró egyesület építette a mecseki forrásokat, turista utakat jelzésekkel, turistaházakat, kilátókat, erdei pihenőket. Napjaink szervezett természetjárói  féltő szeretettel gondozzák elődeink munkáit, szükség esetén újjáépítik őket. Ezzel a most induló forrásokat bemutató sorozattal szeretnénk bemutatni néhány forrás évtizedek alatt végbement változásait.

Kantavári forrás: A forrást először 1903 őszén a Mecsek Egyesület építette ki a ma Kantavárnak nevezett környéken. Károlyi Sándor az egyesület mérnöke egy kisebb menedékházat tervezett a közelébe, melyet később Kantavári vadászháznak neveztek el. A forrás foglalását 1908-ban ismét felújították. A Természetbarátok Turista Egyesülete Pécsi Csoportja 1922-ben faragott terméskövekből újjáépítette, mely a mai napig megőrizte formáját. Az évtizedek során, csak kisebb javításokat végeztek rajta, legutóbb a forrás tetejére dőlt hatalmas tölgy meglazította a köveket ezeket kellett újra habarcsos rögzítéssel megjavítani. A munkát 2015-ben Baumann József, Jónás István és felesége Vali végezték.

Forrás koordinátái : GPS 46° 6,8652′ 18° 12,9072′

Laci-forrás: Kiépített forrás a Szúadó-völgyben, melyet Csokonay Sándor foglalt 1947-ben és fiáról nevezte el. Segítőtársaival a köveket a forrás fölötti meredek oldalból gyűjtötték össze, és hordták le a forrásmezőhöz. A forrás foglalását készítették el először, majd ez elé építették fel szárazon rakott technikával a forrás falazatát, és előterét. Egy kőbe építették be az É-i irányt jelző táblát a lépcső mellett. A forrás vizét egy kis völgyzáró gáttal tóvá duzzasztották, melybe később halakat is telepítettek. A forrás homlokfalába tisztító ablakot helyeztek el fölé a forrás nevét tartalmazó követ építettek be, majd ez fölé egy kis üreget képeztek ki a tűzgyújtáshoz szükséges anyagoknak. Ezt a kis üreget egy jól illesztett kőlappal mindig lezárták. A forrás évtizedeken keresztül kisebb javításokkal, melyet Csokonay Sándor végzett el, szolgálta a természetjárók vízellátását. Sanyi bácsi halála után 24 évig nem történt javítás a forráson ezért állapota megromlott jobb oldali fala ledőlt. A forrás felújításához a ledőlt, meglazult köveket az alapig vissza kellett bontani, majd habarcsos kötéssel újra felépíteni. A szemközti oldalon a köveket pótolni kellett a falazatból és habarcsos kötéssel a falat újra meg kellett erősíteni. A vízelvezető meder a volt tó irányába lapos kövekkel lett kirakva és rögzítve habarcsos kötéssel egészen a kis mésztufa gátig. A forrás felújítását 2007-ben Baumann József, Baumann Józsefné, Kriston Barnabás, ifj. Kriston Barnabás, Plantek István és a Szegedi Karszt és Barlangkutató Egyesület tagjai végezték. A kis tó kotrására nem volt anyagi lehetőség, de a rendszeres tisztítási lehetőség hiánya miatt nem is lett volna értelme ennek a munkának.

GPS 46° 6,721′ 18° 9,244′

Mária-kút: A forrás a Magyaregregyi Vár-völgyben, annak felső szakaszán, a patak bal oldalán, található. A bővizű forrás egy hatalmas bükkfa gyökerei alól tör fel és ennek a fának a törzsére volt erősítve egy vas keretben a Mária kép. Minden évben Mária napon zarándokoltak ide a hívők és imádkoztak.  A forrás foglalatlan állapota ellenére jól észrevehető, mivel a földből erős intenzitással tör elő a víz. Régen a forrás kőtáblája a fa tövénél volt elhelyezve, később a kidőlt fa gyökerei között volt látható. A táblát Csokonay Sándor faragta. A forrásból bátran ihat az arra járó. A forrás mellé 2005-ben egy Mária képoszlop lett elhelyezve, ami ismét felhívta az arra járók figyelmét a forrásra és a zarándok helyre. A képoszlop lábánál mindig friss virág volt látható. Sajnos eddig tisztázatlan okok miatt „valaki” a képoszlopot kivágta és a közeli bokrokba vonszolta. A Mária képoszlop a további ellenséges rongálások miatt, felújítva a Püspökszentlászlón a Zengő oldalában lévő Mária kápolna mellé lett felállítva.  A forrás fölött tíz méterre egy vastag bükkfán lévő vas képtartóba új Mária kép lett elhelyezve, mely a Magyaregregyi templomban lévő faragott Mária szobrot ábrázolja. A Mária képoszlopot és a Mária kép behelyezését Baumann József és segítői végezték 2005 és 2007-ben.

GPS 46° 13,2372′ 18° 20,7582′

Barátság-forrás: A forrás a Petnyák – völgyben található. Az előtérben az idős bükkfa alatt pihenőhely található paddal asztallal, tűzrakóval. A forrás nevét gránittábla őrzi. A forrást 1934-ben a Természetbarátok Turista Egyesületének (TTE) Pécsi Csoportja foglalta. A terveket Katics András készítette, és építette a forrást a tagok segítségével. Az építés költségét Kaufer ügyész adományából tudták finanszírozni. 2003-ban a forrást a Mecsekerdő Zrt és a Mecsek Egyesület Baumann József irányításával felújította, tisztító ajtaját befalazta. A forrás építménye 2013-ban egy öreg kiszáradt bükkfa rádőlésével megsemmisült a táblákkal együtt. A forrás 2014. évi újbóli felépítését és az új tábla elkészítését Hormay Mihály vállalta fiával. Az újjáépítés tervét Baumann József Mecsek Egyesület munka osztály elnöke készítette. A felújítást további anyagokkal és szállítással a Mecsekerdő Zrt. segítette.

GPS 46° 8,4912′ 18° 13,5702′

Szent Imre-forrás: A forrás Mánfa, illetve Magyarszék felől megközelíthető Mecseki Zöld túra útvonalán található. A forrás a Z sávjelzésű turistaúttól a zöld körjelzésen kb. 400 méter távolságra található egy kis tó szélén. A terület neve Szent Imre-rét vagy Csonka-rét, a mögötte lévő erdő neve: Szent Imre-erdő. A forrás kiépítése régen egy betonból épült medence volt. 2004-ben a forrást, rossz állapota miatt Baumann József és az erdészet munkatársai Jerszi Lajos, Straus Mátyás, Orsós József, Szász Béla felújították. Új falazatot és kifolyócsövet építettek a forrásnak a kis tó mellé.  A márványból készült vésett tábla alatt kőbe mélyített fémkereszt látható. A Szent Imre-forrás mellett a középkorban egy falu állt, amely a török hódoltság alatt elpusztult. Templomának helyén egy ledőlt kőkereszt darabjai láthatók, ahová egykor szemfájós betegek zarándokoltak, gyógyulást remélve. A forrás kis vízhozamú értéke 2-3 liter/perc, de állandó vízhez jutást biztosít. 
GPS 46° 10,209′ 18° 12,593′

 Pipás-forrás: A Körtvélyesi-völgy kezdetében (Nyugati-Mecsek) fakadó forrás. Megközelíthető a piros sávjelzésről letérve a piros kör jelzésen. A forrást Csokonay Sándor közreműködésével 1953-ban foglalták. A három oldalról kötéssel összerakott támfal középső részénél történik a kifolyás. A fedett kis medencéből történik a forrásvíz kifolyása. A cső felett kőbe vésve olvasható a forrás neve. A forrásvíz az alsó triász homokkő és aleurit réseiből és hasadékaiból származik. A forrást 2001-ben az eredeti állapotnak megfelelően Baumann József, Baumann Józsefné, Kriston Barnabás, Juhász Kornél felújították. A forrás hozama nagyon változó, 5-300 liter/perces értékek között változhat.
46° 06,530′ 18° 08,605′

Négybarát-forrás: A Szuadó-tető alatt a piros sávjelzésű útról a piros körjelzés vezet a forráshoz. Több kisebb forrásmező is található a közelben. A forrást először 1964-ben foglalta Csokonay Sándor, majd 1984-ben a PTTE nyugdíjas szakosztálya felújította. Az alsó triász homokkő mállott felső zónájában, valamint a fiatal fedő üledékekben mozgó vízből a források egy része teljesen elapad. A foglalt forrásnál az elapadás eddig nem volt tapasztalható. Vízhozama 1-8 liter/perc értékek között mozog. A forrás a nevét négy jó barátról kapta, akiknek monogramja a felirat (NÉGYBARÁT 1964) négy sarkába vésve olvasható: BA (Baranyai Aurél), CS (Csokonay Sándor), MJ (Millner Jenő), MP (Millner Pál). A merítős forrást Baumann József és felesége, a Kriston család és a Juhász család 2001-ben felújították, és kifolyós rendszerűvé alakították át. Az eltelt tizennégy év alatt a forrásmezőre épült falazat megrepedezett, elmozdult, balesetveszélyessé vált. 2015-ben a Mecsek Egyesület és a Mecsekerdő Zrt az engedélyek megszerzése után a forrást újjáépítette Baumann József tervei alapján.
A munkában részt vettek: Baumann József, Bánvölgyi Vilmos, Jónás István, Kriston Barnabás, Stalenberger Tibor, Kriston István, Hofmann Ákos
GPS 46° 5,9697′ 18° 9,5270′