Néhány szóban rólunk

ME_logo
1993. április 30-a Pécs város életében jelentős dátum volt, mert újjáalakult egy patinás régi egyesület, mely évtizedeken át óvta, védte a Mecsek épített örökségét. A városlakók újból felismerték annak lehetőségét, hogy az egyesület működése elősegíti azt a munkát, amit korábban csak az erdészet vagy egy-egy önkéntes turista vállalt.

Az újonnan megalakult egyesület hamarosan lendületes munkába fogott, majd néhány év elteltével megerősödve, taglétszámát gyarapítva szolgálta ki a Mecsek létesítmények fejlesztésének igényét. Az egyesület számos partnert, támogatót és kapcsolatot szerzett, melyek anyagi és szakmai támogatása elősegítette az eredményes működést. Egyesületünkben különböző szakosztályok működnek, melyek éves tervüknek megfelelően végzik tevékenységüket. Céljaink az elmúlt években nem változtak, de az élet mindig újabb és újabb kihívások elé állít. Nyílt túráinkkal, teljesítménytúráinkkal és falujáró kirándulásainkkal várjuk az érdeklődőket, hogy megismerjék a természeti és épített örökségünk csodáit. A Mecseket járva az erdőben barangolók sok helyen felfedezhetik, mi mindent alkotott a Mecsek Egyesület. Régi impozáns kilátók magasodnak a Mecsek csúcsain. Hangulatos, mohával benőtt források csobognak a Mecsek völgyeiben. Emlékkövek állnak a jelentős mecseki emlékek előtt. Pihenőpadok várják a túrában megfáradt vándort. Madároduk biztosítanak helyet a fészkelő madaraknak. Erdei keresztek őrzik a múlt rejtelmes titkait…

A gyakorlati tevékenységünk színes programokkal egészül ki. Évkönyveink, kiadványaink bemutatják szerteágazó tevékenységeinket. Ötórai beszélgetéseink előadásai mindig új témával szerez örömet a hallgatóságnak. Szakmai konferenciákat szervezünk, melyek a növény- és állatvilág, turizmus, ökológia, város ismeret, illetve erdészeti vonatkozásban nyújtanak maradandó perceket. Évzáró rendezvényeink kulturális vonatkozásban kerülnek megrendezésre mindig más és más helyszínen.

Kedves Természetbarát!
Ha úgy gondolod, hogy ilyen és ehhez hasonló célokért érdemes tenned, csatlakozz egyesületünkhöz!

Céljaink

1
tevékenyen részt venni a

Mecsek hegység természeti értékeinek, turisztikai adottságainak további feltárásában, és propagálásában,

2

a természet- és környezetvédő munkában,

3

a természetet és a környezetet védő szemlélet kialakításában általában, de különösen saját működési területén,

4

a Mecsek élővilágának, természeti kincseinek megóvásában,

5

az egészséges életmódra nevelésben és annak népszerűsítésében,

6

a térség bányászati múlthoz kötődő emlékeinek feltárásában, megőrzésében,

7
tevékenyen részt venni a

a térség kultúrtörténeti múltjának feltárásában megőrzésében.

8
támogatni

a természet-, környezetvédelem és állatvédelem, műemlékvédelem érdekeit szolgáló szakmai törekvéseket, bányászati emlékek és emlékhelyek felkutatását,

9
elősegíteni

és terjeszteni az ökológiai gondolkodást, tevékenyen részt venni a természet-és környezetvédelmi munkában;
a szabadidő kellemes, hasznos eltöltését a természetben; a lakosság, elsősorban a fiatalok természetben végzett testedzését, sportolását, egészséges életvitelét, egészségmegőrzését;
a természetben való felüdülést, a gyalogos turizmust szolgáló erdei létesítmények, utak építését, karbantartását.

Bemutatkozo_Mecsek
10
gondozni és fejleszteni

a jelzett turistaút hálózatot, a forrásokat, a kulcsos házakat, turistapihenőket, kilátókat, más természetjáró létesítményeket, kultúrtörténeti emlékeket, ill. bányász emlékhelyeket.

11

Természetjárással, ökoturisztikával, természeti értékekkel, természeti értékek megóvásával kapcsolatos könyvek, kiadványok, térképek, brossurák írása, szerkesztése, terjesztése; a Mecsek és Pécs város történeti értékeinek feltárása és megóvása.

Az Egyesület vezetése

Rudolf Péter
Rudolf Péter

az Egyesület Elnöke

Dr. Varga Tamás
Dr. Varga Tamás

az Egyesület Ügyvezető Elnöke

Tőzsér-Márkus Emília
Tőzsér-Márkus Emília

az Egyesület Titkára

Közhasznú információk

Mecsek Egyesület Közhasznú Társadalmi Szervezet

Székhelye: Mecsekerdő Zrt. 7623 Pécs, Rét u. 8.

Az irodában állandó ügyelet nincs, előzetes egyeztetés szükséges a titkárral.

E-mail: mecsekegyesulet@gmail.com

Bank: Takarékbank Zrt.
Bankszámlaszám: 50100112-12002690

Külföldi utalás esetén:
Bank: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
1122 Budapest, Pethényi köz 10.
IBAN szám: HU 66 5010 0112 1200 2690 0000 0000
SWIFT-CODE: TAKBHUHB

Támogassa Egyesületünket adója 1%-ával!
Adószámunk: 18301942-1-02