Mecsek Egyesület Múzeuma

2014. október 2-án nyílt meg a Mecsek Egyesület Múzeuma Pécsett a Király utcában, ahol a Mecsek Egyesület több mint 100 éves fennállása óta összegyűjtött relikviái tekinthetők meg egy helyen. A gyűjtemény legértékesebb része az Egyesület történetét és működését bemutató évkönyvek (1893-1945-ig). Az I. világháború alatt 1919 és 1925 között nem jelent meg évkönyv és sajnos hiányoznak 1896-os, 1902-es és 1908-as kiadások a sorból. Az 1993-as újjáalakulás után az Egyesület folytatta az évkönyv kiadásának tradícióját. Az összes kiadvány napjainkig megtalálható a kiállításon.

A kiállítás látványos része a túrabotok gyűjteménye, melyek között Európa különböző országaiból származókat találunk, mint pl.: Ausztria, Németország, Franciaország, Anglia, Hollandia, Svédország, Finnország, Görögország, Bulgária, Olaszország. A kiállítást színesítik a míves jelvények sokasága, a minierdőn sorakozó hátizsákok, térképtáskák, mászókötelek, kulacsok. A vitrinekben megtekinthető a Baranyai szervezett turistaság, természetjárás története és a magyar szervezett turistaság, természetjárás eseményeinek kronológiája 1891-1995-ig. A Mecsek Egyesület könyvtárának egyedi darabjai a Turista Közlöny az 1896-os évektől és a Turisták lapja 1893-as kiadással.

Ezek a páratlan természetjáró relikviák Baronek Jenő sok éves, precíz gyűjtőmunkájának eredménye. Személyes emlékei között érdemes megemlíteni a kicsi hátizsákokat és az ifjabb Jenő első bakancsát.

Helyszín: Pécs, Király utca 40.

Nyitva tartás: Előzetes bejelentkezés alapján! Érdeklődni lehet a mecsekegyesulet@gmail.com e-mail címen.

Pedagógiai, módszertani ajánlás köznevelési intézmények számára a kiállítás látogatásához

A különleges kiállítás közvetlen célja a kiállítási anyag sokoldalú és élményszerű megismertetése minden generáció számára. Látogatása jó lehetőséget kínál egyének, családok, óvodás és iskolás csoportok számára a szabadidő hasznos eltöltésére, körükben a természetjárás népszerűsítésére. A természetjáróvá nevelést szolgálják a turista felszereléseket, azok használatát életszerűen bemutató kiállításrészletek, a turistautak és pihenőhelyek fényképes, térképi, tárgyi és makettszerű megjelenítései, a turista irodalom kiadványai.

A baranyai turistaság tárgyi és irodalmi emlékeit bemutató kiállítás jól illeszthető az óvodáskori ismeretszerzés és az iskolai tanulás folyamatába, sajátos lehetőséget nyújt az óvodán, iskolán kívüli ismeretszerzésre, ismeretközvetítésre.

A kiállítási anyag feldolgozása alkalmas a nemzeti alaptanterv bizonyos fejlesztési feladatainak megvalósításához (hon- és népismeret, földrajz- és történelemtanítás, topográfiai ismeretek gyakorlása, helytörténeti kutatás, forráselemzés).

A gyűjtemény megtekintése során az óvodások, iskolások újabb ismereteket szerezhetnek, vagy a meglévőket bővíthetik lakóhelyük, szülőföldjük természeti adottságairól, történetéről. A megszerzett ismeretek erősíthetik a lakóhelyhez, a tájhoz való kötődést. A tárlatvezetővel és pedagógussal szervezett módon történő látogatás, a kiállítási anyaghoz kapcsolható munkáltatás fejleszti a tanulók ismeretszerző, információ feldolgozó képességét.

A kiállítás pedagógiai célú látogatása mind az általános iskolai, mind a középiskolai korosztály számára az alábbi tantárgyak kerettantervi fejlesztési céljaihoz, követelményeihez közvetlenül is kapcsolható: környezet- és természetismeret, földrajz, történelem, hon- és népismeret, vizuális kultúra.

A kiállítás ingyenesen látogatható, de előzetes bejelentkezéshez kötött!