Kezdetek

Vaszary Gyula, Pécs városi rendőrkapitány szervezőmunkájának is köszönhetően önálló egyesületként 1891. április 30-án a Pécsi Nemzeti Casinóban tartott alakuló közgyűlésen életre kelt a Mecsek Egyesület. Az alakulás időszakában Vaszary olyan egyesület pártolására hívta fel a város lakosságának figyelmét, amely “az öreg Mecsek belsejében kiaknázná azt a kincset, melyet Pécsett is igen, de igen kevesen ismernek.”
Az egyesület létrehozásának másik szempontja az egészséges életre nevelés volt.
Az egyesület működésének kiterjedését “a Mecsek egész területére, Bükkösdtől elkezdve Nádosdig” határozták meg elődeink.
Az alapítók e gondolatok figyelembe vételével az első alapszabályban így rögzítették a feladatokat: “Pécs városának és legközelebbi környékének járható utakkal összekötése, főképp fasorok és ültetvényke előállítása, fenntartása. A város és képviselőtestületének tudtával és belegyezésével magánjövedelmeiből fasorokat, ültetvényeket, padokat, jelzőtáblákat s esetleg épületeket állít elő … vagyis szépíteni a várost és környékét s fejleszteni a turista irányt.”

Az áldozatos munka eredményeként a turistautak és pihenők építése mellett jelentős építmények is készültek. Így készült el pl. a Jakab hegyen a Zsongorkő vaskorlátja, a Szent istván kilátó, a Kantavári vadászház, a Misinai-kilátó és a Dömör-kapui menedékház.

Történeti-áttekintés_1

A közelmúlt és a jelen

A II. világháborút követő, belpolitikai viharokkal tarkított időszakban – 58 évi működés után – az egyesület nem kapott lehetőséget a működésre, mert 1948-ban a Belügyminisztérium rendeletével megszüntette.
Dr. Bachmann Zoltán és Kovács Szabó János elhatározták, hogy újból életre hívják – az 1891-ben megalakult egyesület jogutódjaként – a Mecsek Egyesületet.
Az egyesület célja így fogalmazódott meg:
“Az újjáalakult egyesület a Mecseket, mint természeti, gazdasági egységet kívánja szemlélni, kutatni és védeni, további károsodásoktól és rongálásoktól óvni.”
Az újjáalakult, közhasznú szervezetként működő – teljesen nyitott – egyesület osztályokat hozott létre, hogy feladatát elvégezhesse.
Az osztályok saját terveik alapján dolgoznak, a Választmány koordinálásával.

Az egyesület tagjainak rendszeres programjai a havonta megszervezett “ötórai beszélgetések”, a mecseki emlékhelyek megjelölése, felújítása, létesítmények, források újjáépítése.
Az egyesület rendszeresen részt vesz országos, természetvédelemmel, természetjárással kapcsolatos rendezvényeken, városi-, megyei- és regionális területfejlesztési fórumokon.
Rendszeresen kiadásra kerül az egyesület évkönyve, melyben a tagság elé tárul az egyesület éves tevékenysége, és megjelennek a tagok túrákról, ill. az osztályok munkájáról írt tájékoztatói.

Évkönyv---slider

a jövő

A kor követelményeihez igazított, módosított alapszabály továbbra is megtartotta az elődök által kitűzött főbb célokat. A szervezeti felépítés lehetőséget teremt ezek megvalósítására.
Feladatunk: folytatni az elődök áldozatos tevékenységét, a Mecsek természeti értékeinek és Pécs város történelmi örökségének védelme, egyben megismertetése minden érdeklődővel. A tanulóifjúság természethez és természetvédelemhez való kapcsolatának és gondolkodásmódjának fejlesztése, formálása.
A taglétszám növelése, programjaink – közhasznú szervezetként – minél szélesebb körben való megismertetése. Várunk mindenkit – aki egyetért kitűzött céljainkkal – tagjaink sorába.